Dela sidan på sociala medier

Kameraövervakning

Grästorps kommun bedriver både tillståndspliktig och icke tillståndspliktig kamerabevakning. Här informerar vi om hur vi hanterar de personuppgifter vi samlar in i samband med kameraövervakning.

Tydliga skyltar som uppfyller gällande lagstiftning finns på de platser där kamerabevakning bedrivs. Bevakningen sker med allmänt intresse som laglig grund och i enlighet med kameraövervakningslagen (2013:460) samt dataskyddsförordningen (GDPR).

Grästorps kommun ser kamerabevakning som en av flera åtgärder för att öka tryggheten och att minska antalet brott. Kan syftet med kamerabevakningen uppnås med andra insatser görs detta i första hand.

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig nämnd och ansvarar för kamerabevakningen i Grästorp. Personuppgifter som behandlas är i form av rörlig bild. I de fall där inspelning sker sparas materialet i max tio dagar. Endast utsedd personal i Grästorps kommun och utsedd personal inom trygghetscentralen Lidköping kan ta del av det inspelade materialet. Materialet kan på eget initiativ eller på begäran lämnas vidare till polismyndigheten. Vid utredning av brottslig verksamhet kan personuppgifterna komma att sparas i längre än tio dagar.

Anser du att du blivit felaktigt övervakad kan du vända dig till vårt dataskyddsombud eller till integritetskyddsmyndigheten, IMY.

Kameraövervakning i offentlig verksamhet Länk till annan webbplats., länk till IMY

Kontaktuppgifter dataskyddsombud

E-post: v6dataskyddsombud@goliskait.se
Telefon: 0510-77 70 07