Dela sidan på sociala medier

Behandling av personuppgifter i socialtjänsten

Information om behandling av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)

Social verksamhet vill informera dig om hur nämnden (kommunstyrelsen) och verksamheten hanterar dina personuppgifter. Dataskyddsförordningen (GDPR) har sin grund i ett EU-direktiv och syftar till att skydda privatpersoner mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Enligt Dataskyddsförordningen får socialtjänsten behandla personuppgifter. Uppgifterna skall vara överensstämmande och relevanta för ändamålet samt att inte fler uppgifter får behandlas än vad som är nödvändigt. Med behandling av personuppgifter avses insamling, registrering, lagring, bearbetning, sammanställning eller samkörning, utlämnande genom översändande eller spridning.

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, tillsynsmyndigheter och andra myndigheter i de fall uppgiftsskyldighet följer lag eller förordning. Uppgifterna kan även komma att lämnas ut till myndigheter och enskilda om det är nödvändigt för ett ärendes handläggning eller för att fullgöra en lagstadgad uppgiftsskyldighet och att det inte finns hinder på grund av sekretess.

Du har rätt att en gång per kalenderår efter skriftlig begäran få information om vilka av dina personuppgifter som behandlats av social verksamhet. Begäran skall vara egenhändigt undertecknad och ställd till social verksamhet. Är dina personuppgifter felaktiga eller om du vill ha ytterligare information om hur din personuppgifter behandlas och används kontakta din handläggare eller Marie Jarnelid, tel 0514–581 55.

För att läsa mer om hur kommunen behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har som registrerad, vänligen besök kommunens hemsida.