Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 3 maj 2024

Årsredovisning 2023

I måndags tog kommunfullmäktige beslut om årsredovisningen för år 2023, där Grästorps kommun gör ett starkt resultat på +12 miljoner kronor.

Robert Fransson, kommunalråd:

”Det är glädjande med ett så pass positivt resultat från 2023, det gör att förutsättningarna framåt för en fortsatt god hushållning ser mycket bättre ut än förväntat. Vi kan fortsätta att hålla fanan högt och utveckla Grästorp framåt även i tuffare tider. Det positiva resultatet grundar sig i den gemensamma förvaltningen vi har i Grästorps kommun. Det möjliggör till innovation och effektivitet över samtliga verksamheter och gör att vi kan möta alla utmaningar tillsammans och även jobba mot gemensamma mål.”

Eva Dahl, kommundirektör:

"Det starka resultatet för år 2023 ger Grästorps kommun förutsättningar för att fortsätta ha en god ekonomisk hushållning, trots att vi går in i 2024 med ett minskande befolkningsunderlag. Vårt starka resultat 2023 och även tidigare år gör att vi kan ta oss an framtidens utmaningar utan några drastiska sparåtgärder. Under 2024 fortsätter vi i stabil fart, men med ett lägre resultat i vår budget. Det gör att vi kan vara en robust och kvalitativ leverantör av vård, skola, omsorg och annan service för våra invånare, och en attraktiv arbetsgivare för alla våra medledare, och det är något vi är väldigt stolta över."

Björn Söderlundh, ekonomichef:

"Det totala resultatet för verksamheterna är positivt och starkt, och ett positivt resultat i en kommuns ekonomi går i princip oavkortat till att finansiera investeringar för framtiden. Det innebär att överskottet återinvesteras i verksamheterna och att vi fortsätter att bygga ett hållbart och starkt samhälle för kommande generationer grästorpare."

Årsredovisningen i korthet

  • Uppföljningen av arbetet mot de politiskt satta målen visar att vi fortsätter att utvecklas, och att vi i grunden är en effektiv kommun med hög kvalitet i våra verksamheter. Vi har också en centralort där all service finns samlad, något som är både kostnadseffektivt och som ger oss möjlighet att hålla en bra och jämn kvalitet på den kommunala servicen.
  • Vi har en rekordhög investeringstakt där 80 procent av investeringsbudgeten är använd under 2023. Alla investeringar som görs är investeringar för framtidens Grästorp. De största investeringarna under 2023 är bland annat investeringar för att säkra kommunen för skyfall, vår nya säkra skolskjutsplats och så givetvis vårt nyaste bostadsområde Brännebacka Västra.
  • En av de stora satsningarna från kommunfullmäktige 2023 var att starta ett kommunalt fastighetsbolag, Grästorps Fastigheter AB, för att bättre kunna tillgodose behovet av exempelvis trygghetslägenheter i kommunen.
  • Den stora utmaningen som Grästorp delar med 190 av Sveriges totalt 290 kommuner just nu är ett lägre barnafödande och en minskande befolkning. Detta påverkar oss då invånarantalet spelar en stor roll i utvecklingen av kommunens skatteintäkter. Även den demografiska utmaningen med en allt äldre befolkning påverkar oss och många andra kommuner runtom i landet, varför arbetet med omställning är prioriterat.
  • I år gör Grästorps kommun för första gången en sammanställd redovisning. Kommunens verksamheter gör ett resultat på + 12 miljoner. Resultatet i den sammanställda redovisningen är + 10,3 miljoner. Anledningen till detta är det nystartade fastighetsbolaget, Grästorps Fastigheter AB, som ännu inte har någon egentlig verksamhet och som ger ett negativt resultat på – 1,7 miljoner. Bolaget kommer enligt fullmäktiges beslut nu att investera i 28 trygghetsbostäder på Lärkfalken 9.

Årsredovisningen i sin helhet finns att läsa här.