Dela sidan på sociala medier

Lunneviskolan F-3

Foto på Lunneviskolans exteriör.

På Lunneviskolan går elever i årskurs F-3. Skolan har en stor skolgård med många möjligheter till aktivitet, och dessutom ligger både friluftsområde, badhus, IP och ishall bara ett stenkast bort.

Varje årskurs har en egen flygel på Lunneviskolan. Fritidshemmet har sin hemvist mitt i skolan, och där hålls också undervisningen i de praktiskt estetiska ämnena. Skolan har en egen idrottshall och egen skolrestaurang. På Lunneviskolan går cirka 230 elever.

Förskoleklass går i B3-huset som ligger mellan Lunneviskolan och förskolan Äventyret.

Eleverna går i skolan måndag-torsdag kl. 08.00-14.15, samt fredag kl. 08.00-13.00. Elever i förskoleklass är lediga fredagar. Lunneviskolan ligger på Lunnevivägen 2, Grästorp.

Årskurser F-3

Barn och elever i F-3 är indelade in i årskurser. I varje årskurs har eleverna sin bastillhörighet i en grupp men kan också arbeta i olika blandade grupper utifrån undervisningen i olika ämnen, baserat på behov och intresse. Till varje årskurs finns ett team med lärare, lärare i fritidshem, elevkoordinator samt övrig personal i fritidshem som följer årskursen från förskoleklass ända upp till årskurs 3. Genom organisationen vill vi skapa ökad trygghet för eleverna under de första skolåren och skapa goda skolrelationer. Teamet följer tillsammans elevernas lärande, utveckling, behov och intressen och blir en naturlig samverkan mellan skola och fritidshem.

Varje elev har en mentor, men under skoldagen undervisas också eleverna av andra lärare i teamet beroende på lärarnas behörigheter i olika ämnen. Elevkoordinator ansvar för närvaro- och frånvarorapportering samt arbetar med skolas trygghetsarbete i stort som elevnära under hela dagen.

Om förskoleklass

Förskoleklass är en brygga mellan förskolan och årskurs 1, en egen skolform. Förskoleklasserna går i B3-huset som ligger mellan Lunneviskolan och förskolan Äventyret.

Förskoleklassen är avgiftsfri och omfattas av skolplikt. Tiderna för förskoleklass är måndag- torsdag 8-14.15. På fredagar samt när förskoleklassen slutar för dagen kan ditt barn ha plats på fritidshemmet.

Förskoleklassens uppdrag

I förskoleklassens uppdrag ingår det att stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning, och att utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Skapande, lek, utforskande och undervisning är viktiga delar i verksamheten. I förskoleklassen lägger vi stor vikt vid elevernas språkliga och matematiska medvetande som grund för elevernas fortsatta lärande i ämnena svenska och matematik när de börjar årskurs 1.

Överskolning till förskoleklass

I Grästorp finns det bara en kommunal skola. Du behöver därför inte göra något skolval. Går ditt barn på förskolan Asphagen blir du kontaktad under vårterminen innan ditt barn ska börja förskoleklass.

Alla förskolebarn samt vårdnadshavare erbjuds överskolningssamtal med både förskolans och förskoleklassens lärare. Under vårterminen får barnen bekanta sig både med varandra, med pedagogerna och med de nya omgivningarna då det för alla förskolor anordnas besök och träffar inför övergången till förskoleklass.