Dela sidan på sociala medier

Nya Centralskolan 4-9

Nya Centralskolan fotograferad på sommaren med skolgården i förgrunden.

På Nya Centralskolan går Grästorps elever i årskurs 4-9. Skolan ligger i nära anslutning till Lunnevi IP, ishall, badhus och övrig skolverksamhet.

Centralskolan i Grästorp byggdes 1961 och har sedan dess byggts ut i olika etapper. 2015 gjordes en stor ut- och ombyggnation och skolan fick då namnet Nya Centralskolan. På Nya Centralskolan är de dryga 400 eleverna uppdelade i tre klasser per årskurs. Här arbetar ungefär 45 lärare och annan resurspersonal och utöver det bildningsverksamhetens administrativa personal.

Nya Centralskolan ligger på Jon Jespersgatan 48.

Lärarbehörighet och resultat

På Nya Centralskolan har vi en lärarbehörighet som ligger över rikssnittet. En mycket hög andel av våra elever går ut som behöriga till vidare utbildning, något som vi är väldigt stolta över. Bildningsverksamhetens övergripande mål är att utbilda världsmedborgare som kan göra skillnad för sig själva och andra. Det betyder att vi ger eleverna kunskap att göra kloka val utifrån exempelvis ekonomi, hållbarhet och sociala frågor. En god läsförmåga är viktigt för att kunna tillgodogöra sig information och för att kunna delta i de demokratiska processerna. Därför arbetar vi mycket med läsningen, utifrån varje elevs läsförmåga och läslust, tillsammans med skolbibliotekarien på Grästorps bibliotek.

Arenan och cafeterian

Arenan med sin cafeteria är Nya Centralskolans hjärta. Här kan man köpa frukost, göra skolarbete, spela spel, spela bordtennis eller bara prata. Arenan blir en naturlig mötesplats för både elever och vuxna på skolan. I anslutning till arenan sitter rektor, studievägledare, skolhälsovården, specialpedagog. Här finns även lärarnas personalrum.

Skolgården

På Nya Centralskolan finns en stor skolgård med volleybollplan, lekplatser och med en lärare i fritidshem som ansvarar för rastboden och för aktiviteter på rasterna.

Klok digitalisering

Digitaliseringen är ett kraftfullt verktyg som genomsyrar hela samhället. Vi använder digitaliseringen som en hävstång för att bli så effektfulla som möjligt vad gäller elevernas utveckling och lärande. Våra lärare har närheten och utbildningen för att veta vilka läromedel de ska använda när och hur i undervisningen.

Att arbeta på Nya Centralskolan

På Nya Centralskolan arbetar både lärare som varit här länge, men också nya lärare som kommer med idéer och erfarenheter från andra kommuner. Det ger en bra stabilitet och en hög kvalitet på undervisningen. Lärledarna finns i alla årskurser från f-9 och arbetar med vårt systematiska kvalitetsarbete, både på sin verksamhetsnivå men också övergripande för hela bildningsverksamheten och finns med bland annat i dialogen med politiken.