Dela sidan på sociala medier

Info om vattenmätare

LK 580 och LK 581

Det finns olika ventil-modeller som används på vattenmätare i fastigheter och LK580 och LK 581 är två typer. De runda, svarta ventilerna av dessa modeller går lätt sönder och kan orsaka vattenskador om du vrider på dom. Om du har sådana ventiler i ditt hem ska du byta dessa innan kommunen kan byta vattenmätare i din fastighet.

Ventilerna är din egendom

Du som fastighetsägare ansvarar för mätarkonsol med avstängningsventiler och kopplingar före och efter vattenmätaren eftersom de tillhör din egendom. Du behöver därför kontrollera
dessa regelbundet så att de har en säker funktion och går att stänga vid behov.

Har du en ventil märkt LK 580 eller LK 581?

Om du har ventiler märkta LK 580 eller LK 581 bör du byta ut dessa med hjälp av en VVS-installatör för att undvika vattenskada i din fastighet. Undvik att själv röra ventilerna eftersom de riskerar att skjuta iväg och skada dig och fastigheten. Kommunens personal får inte röra ventiler av modell LK 580 eller LK 581. För att kommunen ska kunna byta din vattenmätare måste du därför byta ventilerna innan kommunen ska genomföra mätarbytet.

Därför bör du byta ut konsolerna LK 580 och LK581

Konstruktionen av LK 580 och LK 581 är av en äldre modell som har visat sig ha flera brister. En del försäkringsbolag godkänner därför inte modellerna och flera kommuner har infört förbud mot att använda dessa.

Modellerna är extra känsliga när de vidrörs och då kan ventilerna flyga av och leda till vattenläcka. Att ventilerna kan gå sönder vid hantering leder till problem när ventilerna
behöver användas för att stänga av vattnet exempelvis vid vattenmätarbyte eller VVS-arbeten i fastigheten.