Dela sidan på sociala medier

Vanliga frågor vatten och avlopp

Här samlar vi svar på de frågor vi ofta får angående vatten och avlopp. Vi delar också med oss av tips och sådant du bör tänka på angående vatten och avlopp.

Vattenkvalitet

Varför är vattnet vitt eller grått?

Att vattnet är vitt eller grått beror oftast på att det bildas luftbubblor i vattnet när du tappar upp det. Om du låter glaset stå några sekunder försvinner bubblorna och vattnet blir klart igen.

Vattnet luktar eller smakar dåligt – varför och vad gör jag?

Dricksvattnet kan ibland av olika anledningar smaka eller lukta annorlunda. Det är inget farligt utan brukar lösa sig av sig själv eller genom att du spolar en stund i kranen.

Vattnet smakar eller luktar klor

För att förhindra tillväxt av mikroorganismer ute i ledningsnätet kloreras vattnet som kommer från vattenverket. Är du van vid oklorerat vatten eller har ett känsligt luktsinne, kan du uppleva att vattnet ibland har en svag klordoft. Om du tappar upp dricksvattnet i en tillbringare och låter den stå i några minuter innan du dricker vattnet, avdunstar kloret och doften minskar.

Vilka gränsvärden finns det för dricksvatten?

Livsmedelsverket sätter upp gränsvärden för dricksvattnets kvalitet. Gränsvärdena är satta för att skydda människors hälsa. Vattnet bedöms enligt en tvågradig skala; tjänligt och otjänligt. På livsmedelsverkets webbsida kan du läsa mer om gränsvärdena för dricksvatten.

Hur kontrollerar Grästorps kommun kvaliteten på dricksvattnet?

Kommunen kontrollerar dricksvattnet enligt ett fastställt kontrollprogram. Vi tar vattenprov på olika platser i kommunen, i våra anläggningar, på skolor, restauranger och hemma hos kommunens invånare. Analysresultaten följs upp och dokumenteras för att säkerställa god kvalitet.

Vattnets hårdhet

Hårdhet är ett värde för vatten som består av summan av kalcium och magnesiumjoner. I Grästorps kommun är vattnet mjukt och ligger mellan 2-5 °dH (tyska hårdhetsgrader).

Var kommer det kommunala vattnet ifrån?

Vattentäkter

Kommunen har en grundvattentäkt i Vara kommun. Detta är kommunens egen grundvattentäkt som försörjer Grästorps samhälle, Salstad, Flo samt de abonnenter/föreningar som ligger längs med kommunens ledningsnät. Som komplement till den egna vattenförsörjningen köper kommunen Vänervatten som produceras i Lidköping.

Den totala vattenproduktionen för kommunen uppgick till ungefär 293 000 kubikmeter under 2023.

Totalt finns inom kommunen led­ningar för vatten­för­sörj­ningen på 70 kilometer.


Mediciner och kemikalier

Kemikalier och mediciner får inte hällas ut i avloppet! Kemikalier lämnar du på din återvinningscentral och mediciner kan lämnas på ett apotek.

Kemikalierna tar död på bakterierna i reningsprocessen och rinner igenom hela systemet för att slutligen hamna i Vänern eller i avloppsslammet.

Tvätta inte bilen hemma

Två steg mot en bättre miljö

  • Tvätta din bil i en biltvätt. Tvätta inte bilen hemma på gatan utan åk till en modern biltvättsanläggning, antingen en automattvätt eller en ”gör-det-själv-hall”. I dessa anläggningar renas avloppsvattnet. Det allra bästa är naturligtvis att du väljer en miljömärkt biltvätt.
  • Använd miljömärkta produkter. En stor del av de farliga ämnen som hamnar i tvättvattnet kommer från bilschampo och avfettningsmedel. Idag finns det miljömärkta produkter för både biltvätt, avfettning och bilvax som är lika effektiva som de gamla produkterna.

Därför är tvättvattnet farligt

Smutsvattnet från biltvätt innehåller olja, tungmetaller, asfalt, däckrester och dessutom olika kemikalier från bilvårdsmedel. Dessa föroreningar kan vara skadliga för människor, djur och växtliv. Om tvättvattnet hamnar i dagvattensystemet leds det i de flesta fall direkt ut i närmaste vattendrag eller så hamnar det i kommunens avloppsreningsverk. Reningsverken är inte byggda för att rena de miljöfarliga ämnen som finns i tvättvattnet. De kan till och med skada reningsprocessen.

Avloppshantering

Hanteringen av avloppsvatten sker vid avloppsreningsverket i Forshall. Totalt behandlas cirka 480 000 kubikmeter avloppsvat­ten vid kommunens re­nings­anläggning, och avloppsledningsnätet uppgår till sammanlagt 74 kilometer.

Vad får du spola ner i toaletten?

- Kiss, bajs och andra kroppsvätskor samt toalettpapper. Inget annat.
Ett tips är att alltid ha en papperskorg bredvid toaletten, så att det är enkelt att slänga andra saker där.

Toaletten är ingen papperskorg. Varför?

  • Avloppsreningsverk är byggda för att rena vattnet från kiss, bajs och toalettpapper. På vägen till avloppsreningsreningsverket kan tops, tvättlappar och liknande orsaka stopp i pumpar och ledningar. På reningsverket avskiljs skräp från vattnet, men det tar mycket resurser och orsakar ibland problem. Efter att det avskilts och tvättats så hanteras det som sopor. Det hade varit mycket bättre om det hamnat i papperskorgen redan från början.
  • Kemikalier, som kan finnas i exempelvis färgrester, rengöringsmedel och läkemedelsrester, är inte reningsverken utformade för att ta hand om. En del renas ändå, men resten hamnar i naturen. Dessutom kan det störa reningsprocessen på reningsverken.
Grafik med vad som får spolas ner i toaletten.

Undvik att spola ner fett i avloppet

Fett som du till exempel har använt vid matlagning ska inte spolas ner i avloppet. Även om det rinner ner när du spolar med varmt vatten, kommer det längre ner i rörsystemet att stelna och bilda beläggningar på insidan av rören. Beläggningarna kan växa och orsaka proppar och översvämningar som är kostsamma och tidskrävande att åtgärda.

Ta för vana att alltid torka ur din stekpanna med hushållspapper och släng det i soporna innan du diskar pannan. Om du har friterat eller av annan anledning ska göra dig av med en större mängd fett, låt det svalna och häll det i en plastflaska som du försluter och lämnar till din avfallsanläggning.

Använd en miljötratt

Du kan hämta en miljötratt på Kommunens hus. Då är det enkelt att hälla ner fettet i en gammal flaska som du sedan lämnar på avfallsanläggningen!

Foto på en person som häller olja från en stekpanna ner i miljötratten.