Dela sidan på sociala medier

Min väg till egen försörjning – arbetslivsinriktad rehabilitering i Grästorp

Min väg till egen försörjning är en arbetslivsinriktad rehabiliteringsinsats som är finansierad av Samordningsförbundet Södra Vänern. Insatsen riktar sig till arbetslösa och sjukskrivna personer från 18 år som har behov av samordnad rehabilitering eller andra arbetsförberedande insatser från fler än en myndighet, i syfte att nå egen försörjning genom arbete eller studier. För deltagare med en grundläggande anställning krävs ett väl dokumenterat uttömt arbetsgivaransvar.

Insatsen erbjuder aktiviteter både individuellt och i grupp, såsom coachande samtal, individuell kartläggning och planering och gruppaktiviteter. Gruppaktiviteterna består av 2 delar: arbetsförberedande och arbetsrelaterade aktiviteter, exempelvis självledarskap, hälsofrämjande insatser och arbetsmarknadskunskap.

Målet med insatsen är att öka möjligheterna till egen försörjning mot arbete eller studier samt att förbättra hälsa och livskvalitet för deltagaren.

Insatserna anpassas unikt till varje deltagares förmåga att kunna delta i gruppaktiviteter, arbetsträning och individuell coachning. Regelbundna uppföljningar genomförs för att säkerställa stegförflyttning.

Vill du veta mer?

Kontakta våra arbetskonsulenter Theres Axén eller Marie Eriksson. Se mer kontaktuppgifter ovan.

Samverkan

Min väg till egen försörjning är en samverkansinsats som finansieras av Samordningsförbundet Södra Vänern. Syftet med insatsen är att utveckla samverkan och samarbetet inom rehabiliteringsområdet och göra skillnad för män och kvinnor som är i behov av samverkan för att lättare kunna komma ut i arbete eller studier.

Samverkande parter är;

  • Arbetsförmedlingen
  • Försäkringskassan
  • Västra Götalandsregionen
  • Trollhättans Stad
  • Vänersborgs kommun
  • Lilla Edets kommun
  • Grästorps kommun

Här kan du läsa mer om Samordningsförbundet södra Vänern www.sofsv.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Logotyp Samordningsförbundet Södra Vänern