Våra verksamheter

Vuxen läser för förskolebarn.

Grästorps kommun är uppdelad i tre verksamheter samt ledningsstöd, och vi har medledare med många olika kompetenser.

I Grästorps kommun arbetar ungefär 500 personer.

Social verksamhet

Vi hjälper människor som behöver stöd i sin livssituation. Här arbetar runt 200 medledare inom bland annat, vårdboende, trygghetsboenden, hemtjänst, hälso- och sjukvård, och socialt stöd. Målet är att alltid skapa förutsättningar till en meningsfull vardag för den enskilde individen. Att var och en utifrån sina möjligheter, tryggt ska kunna hantera sin vardag med bibehållen integritet och kunna leva ett självständigt liv i en allt mer digitaliserad omvärld.

Som medledare inom social verksamhet finns det goda möjligheter att utvecklas i din roll och inom dina ansvarsområden.

Ledningsstöd

Inom ledningsstöd har vi ett brett uppdrag inom kommunen där vi tillhandahåller både intern och extern service. Vi samordnar, leder, stöttar, utvecklar och följer upp kommunens verksamheter på ett övergripande plan inom områden som administration, HR, kommunikation, ekonomi och utveckling. I ledningsstödet ingår också kansliet, som har hand om alla politiska sammanträden.

Här har vi ett arbetsklimat som uppmuntrar till utveckling med nya idéer, lösningar och arbetssätt.

Bildningsverksamheten

Vi satsar på framtiden och välkomnar dig som tillsammans med oss vill vara bäst på att bli bättre! Genom Grästorp 5.0 ställer vi om till en plats där vi hela tiden vågar utmana oss själva och ständigt söker det bästa i varandra. Allt vi gör är för våra barn och elever – vi skapar världsmedborgare!

Som medledare i bildningsverksamheten får du vara med och utbilda framtidens världsmedborgare som kan göra skillnad för sig själv och andra. Vill du också göra det?

Samhällsbyggnadsverksamheten

Samhällsbyggnadsverksamheten är inne i en expansiv fas med flera spännande projekt med fokus på samhällsutveckling – där vårt långsiktiga mål är att växa som kommun och bli fler invånare. Verksamheten är bred, och har enheter inom gata, park, VA, fastighet, lokalvård, kost och samhällsbyggnad. Vi ansvarar för underhåll av gator, parker, grönområden, förvaltning av kommunens fastigheter, den fysiska planeringen samt måltider till kommunens verksamheter.

Samhällsbyggnadsverksamheten driver också bad, kulturhus, bibliotek, konserthus och har ansvar för näringslivs- och landsbygdsutveckling.

Som medledare i samhällsbyggnadsverksamheten får du möjlighet att vara med och utveckla Grästorps kommun och att även utvecklas i din egen roll.