Dela sidan på sociala medier

Brännebacka Västra

Brännebacka är ett av Grästorps nyaste bostadsområden som nu växer och blir större. Här planeras för både villor, par- och radhus samt för flerbostadshus - här finns något för alla! Med nya gång- och cykelvägar knyts området samman med tätorten.

Brännebacka kan rymma upp till 70 småhus och 400-450 lägenheter. Här finns också möjlighet att bygga centrumbyggnader. Stort fokus kommer att läggas på naturvärden för att knyta samman området med den natursköna omgivningen. Gröna ytor, ängsmarker och odlingsmöjligheter integreras med bebyggelsen och skapar möjlighet för rekreation och gemenskap.

På Brännebacka har du nära till både natur, idrott, skola och service!

Förslag på utformning av Brännebacka Västra

Det nya bostadsområdet är väl tilltaget och kommer att byggas i etapper med början i mellersta delen. Man räknar med en tidplan på 10-15 år för hela området. Ovanstående bild är ett förslag på utformning av området.

Översiktskarta över Brännebacka Västra. Förstora bilden

Lediga tomter på Brännebacka Västra

Det finns fortfarande möjlighet att förvärva någon av kommunens lediga tomter på Brännebacka Västra. Du behöver inte stå i tomtkön för att köpa en tomt, eftersom tomterna redan erbjudits tomtkön.

Tillgång till tomten ges när infrastrukturen är utbyggd, preliminärt beräknat till sommaren 2024.

Fastighet

Storlek

Pris

Status

Option

Tröskan 1

911 m2

273 300

Ledig

Vårgårdahus

Tröskan 2

908 m2

272 400

Ledig

Vårgårdahus

Tröskan 3

850 m2

255 000

Ledig

Vårgårdahus

Tröskan 4

884 m2

265 200

Ledig

Vårgårdahus

Tröskan 5

824 m2

247 200

Ledig

Trivselhus

Tröskan 6

813 m2

243 900

Ledig

Trivselhus

Tröskan 7

889 m2


Såld


Tröskan 8

839 m2

251 700

Ledig

Trivselhus

Tröskan 9

893 m2

267 900

Ledig

Trivselhus

Tröskan 10

918 m2

275 400

Ledig

Trivselhus

Tröskan 11

911 m2


Såld


Tröskan 12

924 m2

277 200

Ledig

Trivselhus

Tröskan 13

981 m2

294 300

Ledig

Trivselhus

Tomtkarta över Brännebacka västra med namn. Förstora bilden

Detaljplanen och dess bestämmelser

Ritning med instruktioner för användning av mark och vatten för Brännebacka Västra

Kvartersmark

 • B - bostäder
 • C - centrumbyggnad
 • E - teknisk anläggning
 • L - odlingslotter
 • N - natur
 • R besöksanläggningar
 • S - skola/förskola
 • Prickat område får inte förses med byggnad

Utnyttjandegrad

 • b2Nivå på färdigt golv ska vara lägst +57,6 meter
 • b3Källare får inte finnas
 • e1Friliggande villor, minsta storlek per fastighet 800 m2. Största byggnadsarea per fastighet 200 m2.
 • Högsta nockhöjd är 9 meter
Detaljplanebestämmelser Brännebacka Västra
 • Total byggarea inom fastighet max 200 kvm
 • Huvudbyggnad placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns
 • Högsta nockhöjd är 9 meter
 • Nivå på färdigt golv får vara lägst 57,6 meter
 • Källare får inte byggas
 • El och fiber finns i anslutning
 • Kommunalt vatten och avlopp

Exempel på kostnader som tillkommer

 • Anslutningsavgift för vatten och avlopp, 89 900 kr
 • El- och fiberanslutning, mellan 50-60 000 kr
 • Lagfart 4 230-5 025 kr
 • Bygglov inklusive nybyggnadskarta och utsättning, cirka 50 000 kr

Tidsplan för Brännebacka Västra

Första spadtaget

I slutet av juni 2023 togs det första spadtaget där kommunen tillsammans med PEAB Anläggning bygger ut infrastrukturen med gator, vatten och avlopp, allmänna platser med mera.

Beräknat färdigställande

Infrastrukturen för första etappen förväntas vara klar till sommaren 2024 preliminärt.

Uppförande av villor

Preliminärt sommaren 2024 får du som tomtköpare tillgång till din tomt och kan påbörja byggnationen av din villa.

Övrig bebyggelse

Första etappen kommer bestå av blandad bebyggelse med tretton villatomter och mark upplåten för rad-, par- och kedjehus samt mindre flerbostadshus. Området kommer att färdigställas med en dagvattendamm, naturmark för rekreation samt en lekplats.

Avstånd från Brännebacka

Från Brännebacka i Grästorp har du nära till allt!

Pendling

 • Trollhättan – 25 minuter
 • Lidköping – 30 minuter
 • Göteborg – 1 timma, 15 minuter
 • Busshållplats Ågatan, linje 640 mot Trollhättan – 900 m
 • Resecentrum med tåg mot Herrljunga eller Vänersborg – 1,8 km
 • Resecentrum erbjuder även busstrafik linje 1 mot Lidköping/Skövde linje 100 mot Lidköping samt linje 151 till Vara

Barn och familj

 • Förskolor inom 1,5-2,4 km avstånd
 • Grundskola F-9 – 1,6 km
 • Vårdcentrum med MVC, BVC och apotek – 1,2 km

Fritid

 • 18 håls golfbana, 1 tee – 500 meter
 • Simhall, ishall och Lunnevi idrottsområde – 1,8 km
 • Skubbet motionsspår – 1,2 km
 • Centrum med kulturhus och konserthus – 1,5 km
 • Promenadområde i anslutning till Brännebacka

Är du intresserad av en av tomterna?

Har du frågor eller är du intresserad av en tomt?

Kontakta:

Erica Olson
Samhällsplanerare
0514-581 40
erica.olson@grastorp.se

Adam Blomster
Samhällsplanerare
0514-581 01
adam.blomster@grastorp.se

Här kan du ladda ner all information om Brännebacka Västra som pdf Pdf, 1 MB..