Dela sidan på sociala medier

Brännebacka Västra

Brännebacka är ett av Grästorps nyaste bostadsområden som nu växer och blir större. Här planeras för både villor, par- och radhus samt för flerbostadshus - här finns något för alla! Med nya gång- och cykelvägar knyts området samman med tätorten.

Brännebacka kan rymma upp till 70 småhus och 400-450 lägenheter. Här finns också möjlighet att bygga centrumbyggnader. Stort fokus kommer att läggas på naturvärden för att knyta samman området med den natursköna omgivningen. Gröna ytor, ängsmarker och odlingsmöjligheter integreras med bebyggelsen och skapar möjlighet för rekreation och gemenskap.

På Brännebacka har du nära till både natur, idrott, skola och service!

Tomter på Brännebacka Västra

I maj 2023 släpps villatomterna för etapp 1 på Brännebacka Västra. Tomterna släpps till den kommunala tomtkön.

Länk till kommunens tomtkö Länk till annan webbplats.

Bo och bygga i Grästorp

Mer information om att bo och bygga i Grästorp finns under menyerna på den här sidan.

Förslag på utformning av Brännebacka Västra

Det nya bostadsområdet är väl tilltaget och kommer att byggas i etapper med början i mellersta delen. Man räknar med en tidplan på 10-15 år för hela området. Ovanstående bild är ett förslag på utformning av området.