Dela sidan på sociala medier

Grafisk profil och grafisk manual

En grafisk profil används för att det ska vara lätt att känna igen en organisation och visa vad den står för. Den ska förmedla ett budskap och vara en tydlig avsändare.

Den 16 juni 2021 beslutade kommunstyrelsen att revidera kommunens grafiska profil och uppdatera kommunens logotyp. Det rosa strecket i logotypen byts ut mot ett grönt streck och får på så sätt en tydligare samhörighet med kommunens platsvarumärke, den gröna älgen.

Grafisk profil

Grästorps kommun har en politiskt beslutad grafisk profil omfattande logotyp, typsnitt och profilfärger. Tillämpningar av den grafiska profilen finns beskrivna i vår grafiska manual.
Här hittar du den grafiska profilen Pdf, 309.9 kB..


Grafisk manual

Vår grafiska manual visar bland annat hur du använder olika grafiska element. Den innehåller även rekommendationer och riktlinjer för bild och tonalitet. Den grafiska manualen är ett levande dokument som uppdateras kontinuerligt.
Här hittar du den grafiska manualen Pdf, 3 MB..

Logotyp - kommunvapnet

En logotyp används för att tydligt visa vem organisationen är. Hur den får användas står beskrivet i manualen ovan.

Det är viktigt att logotypen alltid återges med bra synlig placering.

Ladda ner vår logotyp

För tryck

För skärm och system

Saknar du något i Grästorps grafiska profil eller behöver du någon annan variant av logotypen, är du välkommen att kontakta kommunikatör i Grästorp.

Färgkoder Grästorps kommun

För att skapa en skarp visuell identitet är det viktigt att all kommunikation sker med varumärkesfärgerna. Det ska snabbt gå att identifiera en kommunikation från Grästorps kommun med endast dessa färger, även om det görs på ett diskret sätt. Till trycksaker används alltid CMYK-koderna. Till saker som visas på exempelvis datorskärmar används RGB-koderna.

Färgerna nedan används primärt, de sekundära färgerna och nyanser som kan användas finns i manualen ovan.

Gräs primär
CMYK: 77/40/80/37
RGB: 56, 92, 59
HEX: #385c3b
PMS: 5545C

Gräs mellan
CMYK: 62/21/63/4
RGB: 111, 158, 115
HEX: #6f9e73
PMS: 556C

Havre primär
CMYK: 16/36/76/5
RGB: 211, 163, 80
HEX: #d3a350

Logotyp - platsvarumärket

Älglogotyp Grästorp liten

För att bättre kunna marknadsföra platsen Grästorp har Grästorps kommun tagit fram en logotyp där Ä:et gestaltas av en älg.

Den här logotypen kan användas av såväl Grästorps kommun, som förenings- och näringsliv i syfte att visa upp orten.

Den här logotypen används alltså inte av Grästorps kommun i första hand i de olika verksamheterna, utan som ett komplement vid marknadsföring av Grästorp som ort.

Logotypen får inte förvrängas.
Vid behov kan den även användas enfärgad eller svart/vit.

För tryck
Älglogotypen (färg) i eps-format Öppnas i nytt fönster.
Älglogotypen (svart/vit) i eps-format Öppnas i nytt fönster.

För skärm och system
Älglogotypen (färg i högupplöst jpg-format Öppnas i nytt fönster.
Älglogotypen (färg) i lågupplöst jpg-format Öppnas i nytt fönster.

Färgkoder älglogotypen

Gräs primär
CMYK: 77/40/80/37
RGB: 56, 92, 59
HEX: #385c3b
PMS: 5545C

Gräs mellan
CMYK: 62/21/63/4
RGB: 111, 158, 115
HEX: #6f9e73
PMS: 556C

Typsnitt

Det viktigaste med teckensnitt är att de underlättar läsningen. Det är innehållet i texten som är det viktiga och därför vill vi hålla typsnittet rent och enkelt. Med rätt teckensnitt blir vår information tydlig, lättillgänglig och lätt att känna igen.

Ebrima ska användas i rubriker.

Garamond ska användas i längre löpande texter, men även i andra sammanhang.