Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 17 augusti 2022

Skolstart HT-22

På tisdag börjar skolan igen, och personalen i Grästorps skolor ser fram emot att välkomna både gamla och nya elever till klassrummen!

Lunneviskolan F-3

Skoldagen börjar kl 8.00 och slutar kl 14.15.
F-klassens mentorer möter upp eleverna på skolgården utanför sin flygel. Övriga årskurser möts upp vid sina respektive flyglar.
Varje årskurs firar in läsåret tillsammans under dagen.

Skolskjuts enligt ordinarie tidtabell.

Nya Centralskolan 4-9

Första skoldagen gäller följande: åk 4-6 kl 9.00- 15.20, åk 7-9 kl 8.00-15.20.
Mentorerna möter upp eleverna på skolgården för att därefter gå till klassrummen. Varje klass firar in läsåret tillsammans under dagen.

Skolskjuts enligt ordinarie tidtabell.

Ramschema för Lunneviskolan och Nya Centralskolan läsåret 22-23

Skriv tabellbeskrivning här

Förskoleklass

mån-tors 8-14.15

Åk 1-3

mån-tors 8-14.15


fre 8-13

Åk 4

mån, ons 9-14.20


tis, tors 9-15.20


fre 9-14

Åk 5-6

mån, tis, tors 9-15.20


ons 9-14.20


fre 9-14

Åk 7-9

mån-to 8-15.20


fre 8-14

Förebyggande arbete utifrån covid-19-pandemin

Förskola och skola i Grästorps kommun följer de nationella riktlinjerna och allmänna råden från bland andra Folkhälsomyndigheten och arbetar förebyggande. Även om läget nu är ett annat så pågår pandemin fortfarande. Var och en har fortsatt ansvar för att motverka smittspridning. Stanna hemma från arbete, skola, förskola och andra aktiviteter om du är sjuk med symtom som kan vara Covid-19.

I syfte att fortsätta minska smittspridningen börjar vi höstterminen på samma sätt som vi avslutade vårterminen: genom god handhygien, hålla avstånd samt att stanna hemma med symtom eller om man är sjuk. Vi vet att det är vanligt att infektioner dyker upp i förskola och skola ett par veckor in på terminen och i år ber vi alla att vara extra uppmärksamma på detta.

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten. Länk till annan webbplats.