Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 21 november 2022

En vecka fri från våld, 21-25 nov

Den här veckan arrangerar Grästorps kommun En vecka fri från våld, Orange Week. Veckan syftar till att sprida kunskap kring mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Budskapet är att våld går att förebygga.

En vecka fri från våld

År 2022 infaller En vecka fri från våld vecka 47. Veckan är ett initiativ skapat av Unizon och MÄN och stödjs av Jämställdhetsmyndigheten, Sveriges kommuner och Regioner samt länsstyrelserna. Initiativet har varit årligen återkommande och med syftet att våld går att förebygga. Under veckan genomförs kampanjer, föreläsningar och andra insatser runt om i landet och länet.

Veckan uppmärksammas på olika sätt i kommunen:

  • Kulturhuset belyst i orange
  • Utdelning av orangea armband med budskapet att våld går att förebygga, armbanden finns utplacerade på Biblioteket, Ungdomsverksamheten 0514, Stödenheten, Kompassen, Medborgarkontoret, Seniorcenter, Familjehuset Agera och AME
  • Ungdomsmottagningen besöker Ungdomsverksamheten 0514 onsdag 23/11 kl. 15.30
  • Biblioteket skyltar med böcker på temat
  • Lunnevibadet lyser upp badhuset med orangea ljusbollar

TYSTNADEN - En kortfilm om våld i nära relationer

Så vanligt är våld i nära relationer

Enligt Brottsförebyggande rådet (Brå) har var fjärde kvinna någon gång utsatts för våld av en partner eller före detta partner. Samtidigt är mörkertalet stort, eftersom det är särskilt svårt att berätta eller anmäla när gärningspersonen är en närstående.

Tillsammans kan vi bidra till en förändring för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.


Hjälp finns, besök länkarna nedan för info om råd och stöd:
Våld i nära relationer - Startsida (grastorp.se) Länk till annan webbplats.
Stöd till våldsutövare - Startsida (grastorp.se) Länk till annan webbplats.