Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 12 mars 2024

Kommunstyrelsen 6 mars

På kommunstyrelsens sammanträde den 6 mars togs ärenden om bland annat FIP, måltider, samverkan och området kring Hantverksstugan upp.

Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige och ansvarar för att det som kommunfullmäktige beslutar genomförs, följs upp och utvärderas. Kommunstyrelsen har också ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt.

FIP - första insatsperson

Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att införa en FIP, en första insatsperson. En första insatsperson är en räddningstjänstpersonal med ett mindre utryckningsfordon som åker direkt till en skadeplats. Genom att vara först på plats kan en FIP exempelvis inhämta information för att ge order om prioriterade uppgifter till övrig räddningspersonal som är på ingång. Idag finns det över 330 FIP i Sverige. Det är kommunen som köper tjänsten, och om en FIP införs kommer den placeras i Grästorp.

"En FIP skulle vara en viktig satsning för kommuninvånarnas trygghet, i kombination med bedömningsbilen som bekostas av regionen och som är placerad i Essunga." säger Robert Fransson, kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande.

Måltider

Rutinerna för personalmåltider i kommunen har setts över för att bli mer likvärdiga över verksamhetsgränserna. På sammanträdet beslutade kommunstyrelsen att omsorgsmåltider och pedagogiska måltider inom Grästorps kommun ska vara avgiftsfria även i fortsättningen.

En pedagogisk måltid eller en omsorgsmåltid definieras av att medledaren är schemalagd att sitta vid samma bord och själv äta av samma mat som barn, elever eller brukare. Att personal äter tillsammans med barn, elever och brukare ökar hälsan och välbefinnandet och kan leda till att man blir inspirerad till att smaka på ny mat, eller att äta en portion som täcker näringsbehovet.

Personalmåltider i Jon Jespers restaurang kommer som tidigare att vara marknadsmässigt prissatta.

Mer samverkan

Kommunstyrelsen tog också beslut om att ge förvaltningen i uppdrag att identifiera inom vilka områden och frågor vi som är gynnsamma att ingå samverkan inom. Att ytterligare stärka samarbetet med Essunga kommun är del i samverkansandan inom V6-kommunerna där Grästorp, Essunga, Götene, Lidköping, Skara och Vara ingår. Genom samverkan kan kommunerna resurseffektivisera samtidigt som man höjer kvaliteten på service till invånarna.

Området vid Hantverksstugan

Förvaltningen får i uppdrag att göra en förstudie på området vid Hantverksstugan. Tanken är att skapa en plats som uppmuntrar till rörelse, men vad är görbart på platsen? En dialog har redan hållits med elever från årskurs 3 och årskurs 8 tillsammans med folkhälsostrateg för att samla in idéer. Nu fortsätter arbetet!

Skubbetområdet

Kommunstyrelsen fick också en presentation av elever från Högskolan Väst som gjort ett planförslag över Skubbetområdet.

Läs hela nyheten och ta del av planförslaget här.