Dela sidan på sociala medier

Demens

Demens är ett samlingsnamn för ett antal sjukdomar och skador som drabbar hjärnans funktion. Att drabbas av demenssjukdom medför psykiska, sociala och fysiska symtom beroende på vilka delar av hjärnan som drabbas.

Demens tillhör inte det normala åldrandet men symtomen kan till att börja med likna de förändringar som kännetecknar det normala åldrande.

Vanligen förändras minnet och förmågan att planera och genomföra vardagliga sysslor. Språk, tidsuppfattning och orienteringsförmåga är andra tankeförmågor som påverkas negativt. Även oro, nedstämdhet och beteendeförändringar kan tillhöra sjukdomsbilden.

Symtomen leder till att personer med demens kan få svårt att klara sin tillvaro utan stöd från närstående. Varje år insjuknar mer än 20 000 i demenssjukdom. Demens är vanligare i hög ålder, var femte person över 80 är drabbad men demens kan även bryta ut i medelåldern.

När bör man söka hjälp?

Lindrig demens kan vara svår att avgränsa från det normala åldrandet. Man bör söka hjälp när det känns som att något i vardagen inte stämmer eller inte är som förut – som svårigheter att komma ihåg bokade tider, möten eller att ta sin medicin och svårigheter att betala räkningar eller att hitta.

Andra symtom kan vara isolering, bristande initiativförmåga, koncentrationsproblem och oro. Det är viktigt att söka hjälp på sin vårdcentral Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att få en utredning.

Utredningen syftar till att fastställa om det är demenssjukdom som det handlar om och vilka funktionsnedsättningar den medför och vad man kan göra för att ge rätt vård och omsorg.

Vad kan man göra själv?

Att försöka leva ett sunt liv i balans kan mildra symtomen. Sova gott och inte stressa.Kosten har betydelse för att undvika vitaminbrist. Alkohol i stora mängder kan ge hjärnskador och minnesproblem.

För många äldre personer kan ensamhet och brist på stimulans vara orsak till problem med minnet. Därför är det bra att försöka ha kontakt med släkt och vänner. Hålla i ordning och planera sin vardag kan också underlätta.

Vart vänder jag mig?

I Grästorps kommun finns ingen särskild demenssjuksköterska. Ansvarig sjuksköterska på Vistegården har uppdraget att vägleda personal, ge information om det stöd som kommunen kan ge och stötta, ge råd och svara på frågor om demens.

Telefonnummer och mejladresser finns under Kontakt.