Dela sidan på sociala medier

Lära mera-rummet

Lära mera-rummet är en lärmiljö för kunskapsutveckling inom vård, omsorg och stöd.

En trappa ned i Kommunens hus finns den nya lärmiljön, vid namn Lära mera-rummet, som invigdes 16 november 2022. Grästorp är bland de första kommunerna i Skaraborg som skaffar en egen lärmiljö.

STÄRKA LÄRANDET OCH ÖVA

Syftet med Lära mera-rummet är att göra personalen mer trygg och van vid den nya tekniken. Detta i sin tur gör vårdtagarna trygga och vänligt inställda till ny teknik.

Lärmiljön är en plats för att stärka kunskap och trygghet hos befintliga och nyanställda medledare samt förbereda dem på vanligt förekommande arbetsmoment.

FÖRÄNDERLIG LÄRMILJÖ

Lära mera-rummet är en del av vår lärande organisation och kommer aldrig bli färdig och det är som det ska. Lärmiljön kommer utvecklas med ny teknik och nya hjälpmedel allteftersom utvecklingen går framåt.

INTERNUTBILDNING

Behovet av att anställa fler utan vårdutbildning kommer att öka och med en inspirationsyta kan vi skapa bättre förutsättningar för en bra introduktion till vårdyrket.

STUDIEBESÖK

Lära mera-rummet är en del i vårt förebyggande arbete för seniorer i Grästorp och deras anhöriga. Externa intressenter är välkomna på studiebesök i lärmiljön för att bekanta sig med hjälpmedel och ny teknik som visar på möjligheten till ökad trygghet och självständighet i det ordinära hemmet.

Seniorcenter i Grästorps kommun står som värdar för Lära mera-rummet vid externa studiebesök och visningar bokas via dem.