Dela sidan på sociala medier

Seniorcenter

Seniorcenter är en mötesplats för dig som är över 65. Här kan du träffa andra seniorer och prova på en mängd olika aktiviteter. Vi arbetar både förebyggande och hälsofrämjande i en härlig gemenskap.

Du hittar seniorcentret i Trygga hems lokaler Träffpunkten, där det finns en öppen yta för sociala aktiviteter. I ett angränsande rum finns möjlighet för studiecirklar samt tränings- och samtalsgrupper.

Det gemensamma köket delas med familjehuset Agera som ligger i anslutning till seniorcentret.

Utifrån dina och andra seniorers önskemål och behov arrangerar vi exempelvis studiecirklar, träningsgrupper, gemensamma måltider och andra sociala aktiviteter.

Aktiviteter

I programbladet kan du se vilka aktiviteter som är aktuella för respektive månad:

Programblad decemberPDF

Programblad januariPDF

Samverkan med familjeverksamhet

Att seniorcenter och familjehuset Agera ligger i anslutning till varandra ser vi som ett vinnande koncept som skapar mervärde för alla parter. Vi samarbetar bland annat kring följande områden:

  • Gemensamma fikastunder
  • Gemensamma firanden av storhelger
  • Låna en farmor, mormor, morfar eller farfar
  • Gemensamma aktivitetsdagar, till exempel pysseldagar