Dela sidan på sociala medier

Dagverksamhet

Grästorps kommun bedriver dagverksamhet med två inriktningar; demens och rehabilitering.

Tanken med dagverksamheten är att bidra till att förebygga så att den enskildes funktioner och förmågor kan förbättras eller bibehållas i så stor utsträckning som möjligt.

Att kunna upprätthålla fysiska och mentala funktioner är ett viktigt inslag i dagverksamhetens innehåll. Det innebär bland annat att försöka bromsa sjukdomsutveckling och passivisering.

  • På dagverksamheten vill vi ta tillvara på äldre människors rätt till social gemenskap och meningsfulla aktiviteter i samverkan med den enskilde.
  • En viktig del är att avlasta och stötta anhörigvårdare.
  • Personalen som arbetar i dagverksamheten har utbildning som arbetsterapibiträde, undersköterska eller fritidsledare.
  • Biståndsbedömningen är kostnadsfri och beslutet tas av en socialsekreterare.