Dela sidan på sociala medier

Budget och skuldrådgivning

Om du har skulder som du inte kan hantera eller har svårt att planera hushållsekonomin kan du få hjälp med budget- och skuldrådgivning.

Se konsumentverkets film om vad budget- och skuldrådgivning är och vilken typ av hjälp du kan få. Du kan också läsa mer om vilken rådgivning du som kommuninvånare kan få. Rådgivningen kostar inget och görs under sekretess.

Budgetrådgivning - hjälp med att planera hushållsekonomin

Om utgifterna alltid tycks vara högre än inkomsterna är det bra att göra en budget för att få kontroll över ekonomin. Tillsammans går vi igenom dina inkomster och utgifter och ställer samman en budget, bland annat för att du skall kunna prioritera de viktigaste utgifterna.

Skuldrådgivning - problem med att betala dina skulder

Vi kan tillsammans se vilka möjligheter som finns för att förändra en svår privatekonomisk situation. Vi går igenom dina skulder och upprättar en skuldförteckning för att få överblick över din skuldsituation.

Du får hjälp med att räkna ut om du kan betala, och i så fall hur mycket du kan betala på dina skulder varje månad. Vi kan ställa samman förslag till betalningsuppgörelser med dina fordringsägare.

Skuldsanering - när du uppfyller kraven i skuldsaneringslagen

För att ge de mest skuldtyngda en möjlighet att bli skuldfria finns skuldsaneringslagen. Du kan, om vissa förutsättningar är uppfyllda, få ett beslut om skuldsanering genom Kronofogden.

Sedan 1 juli 2011 kan även personer med enskild firma beviljas skuldsanering, om ekonomin i företaget är enkel att utreda.

Man bedömer inte längre skuldernas ålder som ett särskilt kriterium, utan hur gamla skulderna är tas med i helhetsbedömning för om det är skäligt att bevilja skuldsanering. Vi går igenom förutsättningarna för en skuldsanering och hjälper dig eventuellt med att fylla i skuldsaneringsansökan.

Om Kronofogden beslutar att du skall få skuldsanering har du också möjlighet att få råd och stöd under skuldsaneringsperioden.

Vart kan du vända dig?

Invånare i Grästorps Kommun har möjlighet att vända sig till budget- och skuldrådgivare i Lidköpings Kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster gällande budgetrådgivning, skuldrådgivning och skuldsanering.