Dela sidan på sociala medier

Nationell patientöversikt

Grästorps kommun är ansluten till Nationell patientöversikt (NPÖ) för att kunna ta del av information från andra vårdgivare. En patient har idag ofta kontakt med flera olika vård- och omsorgsgivare, som var och en dokumenterar och förvarar sin journalinformation lokalt.

Vad innebär NPÖ?

Nationell patientöversikt ger behöriga användare möjlighet att läsa viktig patientinformation som dokumenterats i de olika journalsystem som finns hos landsting, kommun och privata vårdgivare. Detta förutsätter att patienten samtycker och har godkänt.

Information som diagnos, provresultat, läkemedelsordinationer och vårdplaner blir tillgängliga för alla anslutna huvudmän via internet.

Syftet är att vårdpersonal, om behov uppstår, enklare ska kunna få hela bilden av din vårdhistorik och ditt vårdbehov.

Vem kan ta del av journaluppgifterna?

Det är bara vårdpersonal som har en patientrelation med dig som får ta del av uppgifter i dina journaler för att kunna ge dig god och säker vård. Detta gäller oberoende av vilket landsting, kommun eller privat vårdgivare du söker vård hos.

Ingen vårdpersonal kan läsa i dina journaler från andra vårdgivare utan att du gett ditt samtycke.

Du har rätt att stå utanför sammanhållen journalföring. Du kan välja att spärra uppgifter som du inte vill ska finnas tillgängliga för andra vårdgivare. Du kan när som helst begära att dessa tas bort.

På webbplatsen 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om regler och rättigheter kring sammanhållen journalföring.