Dela sidan på sociala medier

Vård i livets slutskede

Palliativ vård kan ses som en sammanfattande benämning på den vård i livets slutskede som ges då det inte längre finns något bot. I Grästorp finns specialutbildade sjuksköterskor som jobbar med den pallativa vården.

I den palliativa vården vill man hjälpa svårt sjuka och döende människor att få leva resten av sitt liv med en god livskvalitet genom att ge symtomlindring och skapa trygghet.

  • Det är läkare som bedömer när det är dags att ge palliativ vård.
  • Palliativ vård skall tillgodose fysiska, psykiska, sociala och andliga behov.
  • Specialistutbildade sjuksköterskor kommer vara din kontakt kring din omvårdnad.
  • Vården kan utföras i hemmet eller på Passagen.

Vart vänder jag mig?

Kontakta den ansvariga sjuksköterskan i Grästorps kommun som hjälper dig vidare. Kontaktuppgifter hittar du under Kontakt.