Dela sidan på sociala medier

Korttidsvistelse, växelvård och palliativ vård

Om du vill veta mer om korttidsvistelse, växelvård eller palliativ vård i Grästorps kommun hittar du information här.

Passagen – korttidsvård

Den här vårdformen ska tillgodose tillfälligt vård och omsorgsbehov som inte kan ges i det egna hemmet.

Växelvård

För dig som är anhörig och vårdar en närstående i hemmet finns möjlighet att ansöka om växelvård.

Palliativ vård

Palliativ vård är vård som ges i livets slutskede. När sjukvården inte längre kan förlänga livetger vi omsorg för att bibehålla livskvaliteten.