Dela sidan på sociala medier

Korttidsvistelse, växelvård och palliativ vård

Om du vill veta mer om korttidsvistelse, växelvård eller palliativ vård i Grästorps kommun hittar du information här.

Passagen – korttidsvård

Den här vårdformen ska tillgodose tillfälligt vård och omsorgsbehov som inte kan ges i det egna hemmet.

Växelvård

För dig som är anhörig och vårdar en närstående i hemmet finns möjlighet att ansöka om växelvård.

Palliativ vård

Palliativ vård är vård som ges i livets slutskede. När sjukvården inte längre kan förlänga livetger vi omsorg för att bibehålla livskvaliteten.

Coronavirus och covid-19

Information om hur kommunen agerar i frågor relaterade till covid-19 kan du läsa om på den här sidan: Coronavirus och covid-19

Informationsfolder till anhöriga till boende på Passagen Pdf, 1.3 MB.