Dela sidan på sociala medier

Trygghetslägenhet

Trygga Hem i Grästorp äger och förvaltar idag äldreboende och gruppboende samt trygghetsboende med 22 lägenheter. Grästorps Fastigheter AB bygger också nya trygghetslägenheter på fastigheten Lärkfalken 9.

Trygghetslägenhet är avsett för äldre (+65 år) som är för friska för äldreboende men vill ha mer trygghet och social samvaro än vad dom kan få i sina nuvarande hem. Till skillnad från äldreboenden ingår varken mat, service, omvårdnad eller sjukvård. Däremot är det ett krav att bostäderna skall vara funktionellt utformade, att boendet ska ha gemenskapslokaler för måltider, samvaro, hobby och rekreation samt personal/ boendesamordnare på angivna tider.

Det krävs inget biståndsbeslut för att bo i trygghetslägenhet.

Kontakt boendesamordnare

Uthyrningen administeraras av boendesamordnare på Trygga hem, Stefan Dahlgren, som nås på telefon 0514-582 37 eller Stefan.Dahlgren@grastorp.se

Bostadskö trygghetslägenhet

Du kan ställa dig i bostadskö till en trygghetslägenhet via kommunens självservice. E-tjänsten kräver BankID. Behöver du hjälp, kontakta boendesamordnare Stefan Dahlgren.

Länk till e-tjänst Länk till annan webbplats.