Dela sidan på sociala medier

Särskilt boende

Ett särskilt boende i Grästorps kommun innebär att du bor i en egen lägenhet där du har stöd och service dygnet runt – efter dina behov.

På de särskilda boendena i Grästorp finns tillgång till sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast vid behov. Varje boende har ett eget hyreskontrakt.

Boenden i Grästorp

Grästorps kommun har två särskilda boenden; Vistegården och Hallers väg 20.

Vem kan få särskilt boende?

Du som har ett omfattande och varaktigt behov av hjälp som inte kan tillgodoses på annat sätt, kan få särskilt boende.

Hur går det till att få ett särskilt boende?

För att få ett särskilt boende behövs ett biståndsbeslut som du själv får ansöka om. Kontakta socialsekreterare med inriktning äldre (under Kontakt).

Om du får beviljat särskilt boende har du rätt att få en lägenhet inom tre månader.

Vad kan du förvänta dig på ett särskilt boende

Trygghet

  • Att du ska känna trygghet.
  • Möjlighet att påkalla hjälp dygnet runt via larm.
  • Vid inflyttning sker ett välkomstsamtal där vi gör en gemensam plan där du får bestämma vad som är viktigt för dig.
  • Alla hyresgäster har en egen kontaktpersonal som är din
    förtrogne och förlängda arm.

Tillit

  • Du ska kunna lita på vår personal.
  • Ett gott bemötande av kunnig personal.

Välbefinnande

  • Social gemenskap och möjlighet till aktiviteter.
  • Att få komma ut.