Dela sidan på sociala medier

Rehabilitering

Grästorps kommuns rehabiliteringsverksamhet vänder sig till dig som bor i kommunens särskilda boenden och är inskriven i kommunens hemsjukvård.

I kommunens rehabverksamhet finns tillgång till legitimerade arbetsterapeuter och sjukgymnaster och fysioterapeuter.

Rehabilitering för ett aktivare liv

Utgångspunkten för rehabiliteringsinsatsen är varje persons personliga behov, både medicinska, psykologiska och social  behov. Vi bedömer behov av träningsinsatser för att bibehålla och förbättra funktionsnivån utifrån de resurser som den enskilde har.

Syftet med rehabiliteringen

Vi arbetar målinriktat med aktivitets- och funktionsträning. Detta görs för att varje individ ska kunna vara så självständig som möjligt i vardagen.

Olka delar för att nå detta syfte är:

  • habilitering
  • hjälpmedel
  • bostadsanpassning
  • information
  • att vägleda och fortbilda patienten, vårdpersonal och anhöriga

Vart vänder jag mig?

Under Kontakt hittar du e-postadress och telefonnummer till rätt personer.