Dela sidan på sociala medier

Psykiatri och LSS

Foto på personal och brukare.

De sjukvårdande insatserna görs efter en planering på sjukhus eller vid ett hembesök.

LSS står för Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Insatsen ges efter bedömning av leg. läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast och kan även utföras på delegering av omvårdnadspersonal.

Kontakta ansvarig chef eller medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) om du har frågor eller är i behov av hjälp.