Dela sidan på sociala medier

Klagomål i samband med vård och omsorg

Vänd dig först till enheten i kommunen som du har kontakt med

I första hand ska du vända dig till personalen där du får din vård och omsorg; exempelvis hemsjukvård,hemtjänst, äldreboende, personlig assistans, grupp/servicebostad. ​

Om något gått fel i vården och/eller omsorgen är kommunen skyldig att utreda vad som har hänt och att vidta åtgärder för att det inte ska inträffa igen.

Om du inte är nöjd med personalens förklaring

  • Vänd dig till ansvarig enhetschef med dina synpunkter/klagomål 
  • Tycker du det finns allvarliga brister eller missförhållanden i kommunens verksamheter gällande vård och omsorg vänd dig till medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) eller socialt ansvarig samordnare (SAS). 

Patientnämnden

Gäller dina synpunkter något som berör vården har du möjlighet att vända dig till patientnämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Patientnämnden hjälper dig med information, rätar ut frågetecken eller fungerar som en länk i kontakterna mellan dig och vårdpersonalen.

Patientnämnden är fristående från vården och de som jobbar har tystnadsplikt. Deras roll är att lyssna på dig och ge vägledning, stöd och hjälp.

  • Det kan handla om att du är missnöjd med det bemötande du fått eller med den vård du har erbjudits.
  • Det kan också handla om att du vill framföra synpunkter som kan hjälpa vården att bli bättre och säkrare.

De synpunkter och klagomål som kommer in återför de till vården. Därigenom bidrar patientnämndens ärenden till vårdens kvalitetsutveckling och arbetet med att förbättra patientsäkerheten.

Läs mer om patientnämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information se särskilt informationsblad "Patientnämnden i Västra Götalandsregionen".

Den finns i respektive verksamhet och kan också hämtas på medborgarkontoret i Kommunens hus.