Dela sidan på sociala medier

Synpunkter på den sociala verksamheten

Arbetet som utförs inom social verksamhet bygger på förtroende mellan personal och den som tar emot insatser. Om detta förtroende störs eller rubbas måste det snarast rättas till.

Har du frågor, synpunkter, förslag eller klagomål på något som gäller hur insatserna utförs, bemötande eller annat skall du i första hand vända dig till den som gett insatserna.

Observera att oenighet eller missnöje med myndighetsbeslut överklagas på annat sätt (fråga din handläggare hur du går tillväga).

Om du upplever att den som du vänder dig till i första hand inte lyssnar eller tar till sig dina synpunkter kan du vända dig till dennes närmaste chef. (Under Kontakt på respektive länk hittar du kontaktuppgifter.)

Synpunktshantering

Har du synpunkter på kommunens verksamhet eller har förslag på hur vi kan skapa en ännu bättre och trivsammare kommun att bo i? Då är du välkommen att lämna din synpunkt här.

Du kan även välja att skriva din synpunkt på papper och lämna in den på Medborgarkontoret