Dela sidan på sociala medier

Missbruk och beroende

Beroende skapas av många saker och är svårt att ta sig ur. Det skapar stort lidande för den drabbade men även för nära och kära. Skam och tystnad är beroendets bästa vän - att prata om det kan därför vara första steget till ett friskare liv.

Vad är ett missbruk?

Med missbruk menas att använda substanser som till exempel alkohol och narkotika, på ett sätt som skadar hälsan och relationer. När ett missbruk får pågå en längre tid finns risken att bli beroende.

Tecken på att du är beroende av droger

Du som är beroende av droger kan känna igen dig i följande:

  • Jag känner ett starkt begär efter droger.
  • Jag använder droger oftare eller i större mängd än jag hade tänkt.
  • Jag mår dåligt när jag inte tar droger och får så kallade abstinensbesvär. Abstinensbesvär kan vara att jag skakar, mår illa eller har problem med sömnen.
  • Jag tål större mängder droger och måste ta mer droger än tidigare för att få samma effekt.
  • Drogerna tar stor plats i mitt liv, ofta på bekostnad av annat som jag tycker är viktigt.
  • Jag fortsätter att ta droger trots att de påverkar min kropp och hur jag mår på ett negativt sätt.

Om tre eller fler av påståendena stämmer in på dig har du sannolikt ett beroende.

Vart kan du vända dig?

Du är välkommen att ringa socialtjänsten i Grästorp för rådgivning eller boka en tid för samtal.

Boka en tid med en socialsekreterare för att tala om dina problem (rådgivande samtal). Om du därefter vill ansöka om behandling gör vi först en utredning och ger vägledning om olika hjälpinsatser. Du kan även ta en kontakt om du misstänker att någon far illa och behöver hjälp.