Dela sidan på sociala medier

Förslag på ny översiktsplan - ÖP2045

Drönarbild över Grästorp med pratbubblor med ikoner i, till exempel brev-ikon, tumme upp, frågetecken osv.

Hur ska Grästorp bebyggas och utvecklas i framtiden? Förslaget på Grästorps kommuns nya översiktsplan, ÖP2045, har legat ute på samråd under oktober-november.

Med utgångspunkt i nuvarande och framtida grästorpares bästa och med fokus på hållbarhet ska Grästorps kommun fortsätta utvecklas och växa. Utveckling av befintliga kvaliteter är lika viktigt som att välkomna förändring. ÖP 2045 berättar hur hela kommunen, både tätort och landsbygd, ska utvecklas i den fysiska miljön fram till år 2045.

Alla kommuner i Sverige ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanens roll är att vara ett strategiskt och visionärt underlag för hela kommunens utveckling. Den ska därmed vara vägledande i kommande planeringsbeslut, och visa hur kommunens mark, vatten samt den bebyggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Förslag till ny översiktsplan för Grästorps kommun ligger ute på samråd mellan den 13 oktober - 24 november 2023. Under den tiden är alla välkomna att lämna synpunkter.

Se filmen om ÖP2045