Dela sidan på sociala medier

Förslag på ny översiktsplan - ÖP2045

Drönarbild över Grästorp med pratbubblor med ikoner i, till exempel brev-ikon, tumme upp, frågetecken osv.

Hur ska Grästorp bebyggas och utvecklas i framtiden? Förslaget på Grästorps kommuns nya översiktsplan, ÖP2045, har legat ute på samråd under oktober-november. Nu fortsätter arbetet.

Med utgångspunkt i nuvarande och framtida grästorpares bästa och med fokus på hållbarhet ska Grästorps kommun fortsätta utvecklas och växa. Utveckling av befintliga kvaliteter är lika viktigt som att välkomna förändring. ÖP 2045 berättar hur hela kommunen, både tätort och landsbygd, ska utvecklas i den fysiska miljön fram till år 2045.

Alla kommuner i Sverige ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanens roll är att vara ett strategiskt och visionärt underlag för hela kommunens utveckling. Den ska därmed vara vägledande i kommande planeringsbeslut, och visa hur kommunens mark, vatten samt den bebyggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

ÖP2045 - vad händer nu?

Förslaget på Grästorps nya översiktsplan ÖP2045 har varit ute på samråd 13 oktober - 24 november. Alla synpunkter som skickats in sammanställs, och därefter tar en arbetsgrupp ställning till om förslaget på översiktsplanen ska revideras enligt synpunkten eller inte.

Alla synpunkter som skickats in kommer att besvaras i en samrådsredogörelse. Den offentliggörs i samband med att planförslaget går ut på granskning, ett beslut som kommunstyrelsen tar i början på 2024.

Planförslaget ställs ut på granskning i två månader, och då finns återigen en möjlighet för både myndigheter, medborgare och organisationer att lämna synpunkter på förslaget. Efter granskningen görs en sista revidering av planförslaget innan det kan antas i kommunfullmäktige.

Tanken är att översiktsplanen ska antas till sommaren 2024.

Se filmen om ÖP2045