Dela sidan på sociala medier

Grästorps fastigheter AB

Drönarbild över Grästorps samhälle.

Grästorps fastigheter AB är ett helägt kommunalt fastighetsbolag i Grästorps kommun som äger och förvaltar fastigheter i Grästorp.

Grästorps fastigheter AB har som uppdrag att förvärva, äga, bebygga, förvalta, förädla och sälja fastigheter och tomträtter i Grästorps kommun. Bolaget ska förse kommunen med fastigheter vid behov, och främja bostadsförsörjningen i Grästorps kommun.

Fastigheter

Bolaget äger fastigheten Kärrhöken 5, Grästorp.

Kontaktuppgifter

Postadress:
Grästorps Fastigheter AB
c/o Grästorps kommun
467 80 Grästorp

E-post: info@grastorpsfastigheter.se

VD Stefan Jansson
E-post: stefan.jansson@grastorp.se
Telefon: 0514-581 33