Dela sidan på sociala medier

Medborgarförslag

Alla som är folkbokförda i Grästorps kommun kan skriva medborgarförslag.

Ett annat alternativ är att lämna synpunkter, som hanteras snabbare. Synpunktshanteringen i kommunen innebär att du ska få svar inom 14 dagar.

Ett medborgarförslag har upp till ett år på sig att bli behandlat.

Här finns mer information om synpunktshanteringen

Vem kan lämna medborgarförslag?

Alla som är folkbokförda i Grästorps kommun har rätt att lämna ett medborgarförslag. Detta innebär att även barn och personer med utländsk bakgrund, som saknar rösträtt, får lämna in förslag.

Vad kan medborgarförslaget handla om?

Allt som har med kommunens ansvarsområden att göra, t ex fler lekplatser, billigare sophämtning. Däremot kan vi inte behandla förslag som har med myndighetsutövning och enskilda personer att göra, t. ex. socialbidrag och bygglov eller förslag med odemokratisk eller rasistisk innebörd. Tänk på att skriva ett förslag för varje ämnesområde och att innehållet utformas så att det utmynnar i ett konkret förslag!

Hur lämnar jag mitt medborgarförslag och till vem?

Förslaget ska lämnas till, eller skickas till:

Grästorps kommun
467 80 Grästorp
Glöm inte märka ditt brev med "Medborgarförslag"

Använd gärna den här blanketten Pdf, 65.5 kB..

Det går också bra att skriva ditt förslag på ett vanligt papper. Förslaget kan undertecknas av en eller flera personer.

När medborgarförslaget kommit in till kommunen blir det en allmän handling som vem som helst kan få läsa.

När och var behandlas medborgarförslaget?

Förslaget anmäls på kommunfullmäktiges sammanträde. Fullmäktige ger då kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förslaget så snart som möjligt, helst inom sex månader, men allra senast inom ett år från att förslaget lämnats in.

När ditt förslag sedan tas upp i kommunfullmäktige kommer du att kallas till sammanträdet. Du kan då även få möjlighet att argumentera för ditt förslag i fullmäktige.

Frågor?

Om du har några frågor om medborgarförslag är du välkommen att vända dig till Medborgarkontoret på Grästorps kommun.

Telefon: 0514-582 30
E-post: kommun@grastorp.se