Dela sidan på sociala medier

Coronavirus och covid-19

Grästorps kommun följer de ansvariga myndigheternas rekommendationer och fattar beslut utifrån bland annat Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Besök i våra verksamheter

Om du har symtom som kan kopplas till covid-19, till exempel hosta, feber eller andningssvårigheter, ska du inte besöka kommunens verksamheter. Det gäller även om symtomen är lindriga. Stanna hemma minst två dygn efter att du blivit frisk.

Detta gäller för samtliga kommunens verksamheter.

Säkerställd information

Vi vill påminna om vikten av att vara källkritisk när du tar del av information som sprids, till exempel i sociala medier. Säkerställd information finns på:

Om du har allmänna frågor om covid-19 och inte hittar svaret på någon av webbplatserna, kan du ringa telefonnummer 113 13.

Om du är orolig för din hälsa och inte klarar dig med egenvård i hemmet, kan du ringa 1177.

Vaccination

För information om vaccination, gå in på din vårdcentrals hemsida. Olika vårdcentraler kan ha olika rutiner.

Samlad information finns hos 1177 vårdguiden. Länk till annan webbplats.