Dela sidan på sociala medier

Ukraina

Kriget har återigen nått Europa och vi förfäras över vad som händer i Ukraina. Många av oss känner oro och börjar fundera över hur detta kommer att påverka oss och hur vi kan hjälpa till. Här berättar vi hur kommunen påverkas och arbetar i dagsläget och vad du som privatperson kan göra.

Vad gör Grästorps kommun?

Krisledningsgruppen omvärldsbevakar, ser över beredskaps- och kontinuitetsplanering och kommunicerar utifrån behov. Vi deltar på länsstyrelsens samverkanskonferenser och följer händelseutvecklingen i Ukraina.

Behöver flyktingar som kommer hit registrera sig någonstans?

Ja, alla bör kontakta Migrationsverket för att få den flyktingstatus som behövs för att få möjligheter till skola, viss ersättning för uppehälle och rätt till sjukvård.

Som det ser ut just nu sker registreringen på plats i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Får en person som kommer hit gå i skola?

När en person registrerat sig hos Migrationsverket går uppdraget om skolgång till den kommun man registrerat sig i. Alla barn som registreras här kommer att erbjudas skolgång i Grästorp.

Får barn som kommer hit ta del av barnomsorgen?

Ja, barn mellan 3-5 år har rätt till allmän förskola, 20 timmar i veckan. Om vårdnadshavare arbetar eller studerar ansöker man om mer förskola, precis som vanligt.

Har Grästorps kommun skyddsrum?

I Grästorp finns inga skyddsrum.

Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som ansvarar för skyddsrummen i Sverige. MSB bestämmer alltså var det ska finnas skyddsrum och i vilken omfattning. Kommunen har ingen möjlighet att påverka detta.

Vad gäller för att ta in djur från Ukraina?

Här finns Jordbruksverkets svar på frågor om vad som gäller angående att ta in sällskapsdjur från Ukraina. Länk till annan webbplats.

Glöm inte: var källkritisk!

Det är många som vill påverka din uppfattning om kriget. Att vara källkritisk innebär att värdera den information man tar del av. Det betyder dels att förstå att vissa källor väger tyngre än andra, dels att vara medveten om att avsändare av information har ett syfte med sitt budskap. Vem tjänar på att du sprider informationen vidare?

Att ha ett källkritiskt förhållningssätt till information är att hela tiden ha följande fråga i bakhuvudet: Vem säger vad och varför?

Krisinformation.se information om att tänka källkritiskt. Länk till annan webbplats.

Du som flytt kriget i Ukraina

Informationsverige.se på svenska Länk till annan webbplats.

Для біженців з України Länk till annan webbplats.

Informationsverige.se українською мовою Länk till annan webbplats.