Dela sidan på sociala medier

Grävningstillstånd

Om du ska gräva i Grästorp behöver du tillstånd från markägaren. Här hittar du mer information om hur det fungerar vid grävning.

Gatu- och parkmark i Grästorp ägs av Grästorps kommun och förvaltas av samhällsbyggnadsverksamheten. I och på marken finns ledningar för vatten, avlopp, el, trafiksignaler, fjärrvärme och telekommunikation (inklusive kabel-TV).

Merparten av dessa ledningar ägs av Grästorps kommun, Grästorps Energi och Grästorps Fjärrvärme.

Det är nödvändigt att Grästorps kommun har kontroll över förändringar och ingrepp i de markytor som förvaltas. Därför får inte grävning eller andra ingrepp göras utan tillstånd från markägaren.

Detta krav gäller enskilda personer, privata företag och kommunala verksamheter. Tillstånd för ingrepp i kommunal mark, grävningstillstånd, ska sökas hos den tekniska verksamheten i Grästorps kommun.

Observera att all grävning ska registreras.

Om grävningsarbetet avser akuta åtgärder, så räcker det att man gör en öppningsanmälan via e-post alternativt telefon.