Dela sidan på sociala medier

Direktanvisning

Här kan du som exploatör få information om hur du ansöker om direktanvisning för ett specifikt markområde.

Direktanvisning innebär att en intressent hör av sig till kommunen med en idé om utveckling av ett område. Förfarandet kan användas om det finns särskilda skäl som exempelvis att det endast är en intressent som är aktuell, när det finns uppenbara fördelar att samordna en utbyggnad, när kommunen har mycket projektspecifika krav, när kommunen vill tillgodose ett särskilt etableringsönskemål (t ex innovativt projekt eller en företagsetablering), när markanvisningen ingår i markbytesaffär eller när markanvisningen bidrar till ökad mångfald avseende t ex aktörer på marknaden eller upplåtelseformer inom ett område.

Ansökan

En exploatör har möjlighet att skriftligen ansöka om direktanvisning för ett specifikt markområde. Fyll i formuläret för att ansöka. Om ansökan ska behandlas måste du skriva en idébeskrivning och motivering till direktanvisningen. Eventuella skisser och andra filer skickas med.

Handläggningstid

Vid en fråga om direktanvisning som initieras av en exploatör är handläggningstiden individuell utifrån det avsedda geografiska områdets prioritet i förhållande till kommunens övriga projekt. Om förfrågan om direktanvisning kommer in tillsammans med ansökan om planbesked, besvaras båda frågorna parallellt.


Företagsuppgifter
FöretagsuppgifterFöretagsuppgifter med namn på kontaktperson


Exempelvis karaktär, storlek, upplåtelseform, utformning på bebyggelse, tidsperspektiv.