Dela sidan på sociala medier

0514 Ungdomsverksamheten

Vi välkomnar dig som bor i Grästorps kommun och går i årskurs 6 till årskurs 2 på gymnasiet till ungdomsverksamheten 0514 efter skoltid.

Grästorps kommun bedriver en öppen verksamhet som är en trygg plats för ungdomar under eftermiddagar och skollov. Ungdomsverksamheten är kostnadsfri och det krävs ingen föranmälan eller inskrivning. Vårdnadshavare och barn bestämmer tillsammans när och hur ofta barnet kommer till ungdomsverksamheten.

Ungdomsverksamheten 0514 ligger i karlavagnens lokal, en röd byggnad mitt emot Nya Centralskolan.

Följ oss!

På våra sociala medier skriver vi mer om våra aktiviteter:

0514 exteriör.

0514 erbjuder

På 0514 erbjuder fritidsledarna och ungdomscoacherna ungdomarna möjlighet till utveckling och lärande samt en meningsfull fritid. Hos oss kan ungdomarna hitta nya intressen, delta i olika aktiviteter, träffa kompisar och ha kul och känna gemenskap. Här tränar vi på att ta eget ansvar. Hos oss är det ungdomarna som väljer vad de vill hitta på, då de är med och påverkar vilka aktiviteter som ska anordnas, samt får önska vad som köps in.

Varje dag erbjuds ett mellanmål kostnadsfritt. Lovdagar och studiedagar erbjuds även enklare lunch. Vi strävar efter att servera näringsrika och varierande måltider.

En trygg plats för alla

0514 är en trygg, hälsosam och välkomnande verksamhet för ALLA, därför använder vi ett trevligt språk till varandra. Alla besökare ansvarar för att i alla lägen vara en schysst kompis och att inte kränka andra i ord eller handling. På 0514 respekterar vi allas lika värde och olikheter, och vi värnar om vår miljö. Vi tillåter inte våld eller skojbråk.

Personal

Varje kväll med verksamhet är vi flera vuxna på plats som är vana vid att arbeta med ungdomar i kommunen.

Ungdomsverksamheten 0514 har telefonnummer: 072-0236821

Ungdomsverksamheten samarbetar bland annat med föräldrar, Svenska kyrkan Grästorp, socialtjänst, ungdomsmottagning, kulturskola, familjehuset agera, Lunnevi badet Grästorp och bibliotek.

Aktiviteter på lov

Inför sport- och höstlov trycker Föreningsservice en aktivitetsbroschyr som delas ut till alla elever. I den finns ett rikligt utbud med olika aktiviteter.
Föreningsservice har telefon 0514-582 83.

Trivselregler

Hos oss visar vi respekt för varandra och har ett schysst beteende. Med detta menas med att du som besökare ansvarar för att i alla lägen vara en schysst kompis och inte kränka andra i ord eller handling.

Vi värnar om en trygg och trivsam ungdomsverksamhet.
0514 är en mötesplats för ungdomar i Grästorp mellan 12-19 år där ALLA ska trivas.

Att uppvisa ett schysst beteende innebär också att du inte stjäl eller ägnar dig åt skadegörelse. Vi tillåter inte heller våld eller skojbråk.

Personalen på 0514 arbetar efter likabehandlingsplanen och hos oss är det viktigt att såväl personal som besökare respekterar allas lika värde.

Vårt arbete med likabehandling omfattar de sju diskrimineringsgrunder som är definierade av FN: kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet, etnisk bakgrund, religion, funktionsnedsättning och ålder.

Konsekvenser av ett oschysst beteende
Om personalen får veta att du är kränkande eller har ett oschysst beteende mot andra besökare så får du först en varning. Vid upprepade överträdelser får du gå hem för dagen och är välkommen nästa dag. Om det rör sig om våld, grova kränkningar och/eller mobbning, (systematiska kränkningar), stängs du av på obestämd tid tills personalen hunnit utreda frågan med dig, eventuellt dina vårdnadshavare.

På 0514 har vi nolltolerans emot droger och alkohol!
Det betyder att du inte får ha med dig detta till 0514, du får heller inte förtära energidryck inne hos oss. Det är heller inte tillåtet att ha med sig tändare, tändstickor eller nikotinpreparat som exempelvis: nikotinplåster, cigaretter, e-cigaretter, snus och vapen inne hos oss.

OBS! 0514 ansvarar inte för besökares kläder och värdesaker.


Hoppas vi ses, välkommen!

/Ungdomscoacherna på 0514