Dela sidan på sociala medier

Friluftsliv

I Grästorps kommun finns ett stort intresse för naturen. Många föreningar och privatpersoner lägger ner mycket tid på att arbeta för miljön och den vackra naturen.

Grästorp har stora möjligheter till ett rikt friluftsliv. Naturen är variationsrik med lantbruksbygd med mycket åker, Dättern i Vänern, ån Nossan och det mäktiga Hunneberg med gott om älg och andra djur. Det finns gott om vandringsleder och cykelvänliga vägar. Den vackra naturen ser vi i Grästorp som en viktig del i boendemiljön!

Hunnebergs Naturskola

Stiftelsen Bergagården är huvudman för Hunnebergs Naturskola. Stiftelsen Bergagården består av en stiftelse mellan Vänersborg, Trollhättan och Grästorp samt Sveasog. Under nedanstående länk hittar du information om naturskolans aktiviteter.

Läs mer om Hunnebergs Naturskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dätterns naturreservat

Det finnns två naturreserverat, ett i södra delen av dettern och ett i stort sområde kring Frugårdssund. Det ligger två fina fågellokaler dels i södra delen av Dättern och dels i ett
stort område kring Frugårdssund.

Dättern är en grund eutrof (näringsrik)vik av Vänern. Hela området har slättsjökaraktär och omges nästan helt av jordbruksbygd. Om du gillar fågelskådning är området är väl värt ett besök under alla årstider eftersom ungefär 120 arter häckar i området. Till exempel kan du se snatterand, årta, rördrom, liksom brun kärrhök fiskgjuse och havsörn.

Totalt har 274 arter noterats i området och genom året har en mängd mer eller mindre ovanliga arter setts.

Stora träd i Grästorps kommun

Det finns 12 stycken fridlysta ekar i kommunen som står på fastigheten Forsöle Östra 1:6, även kallad Baldershage. Vid en jämförelse mellan mätningar 1952 och 2002 noterades att
tillväxten varierat kraftigt från träd till träd. Eken med störst tillväxt hade ökat med 88cm i omkrets
och den med minst tillväxt bara med 13cm. Måtten visade mellan 270cm – 465cm på de tolv
individerna.

Ekparken ägs av Grästorps Kommun och golfklubben Ekarna har sitt säte här. Ytterligare ett 50-tal grova ekar finns i parken.

Cykling

Det finns gott om vägar för den som vill cykla i vackert landskap. Här finns exempelvis Forshallspromenaden (del av Västgötaleden) som är cirka 4 km lång och ringlar sig fram utmed Nossan mot Forshall. Utmed södra sidan av Nossan passerar man ett naturvårdsskyddat område med många arter av blommor och träd. Vid ett vattenfall i Forshall finns iordningställda fikaplatser.

Tengenepromenaden går från Johanneberg till Tengene utmed Nossans Östra strand. Utmed vägen finns tre rastplatser med vacker utsikt. Tengenepromenaden är cirka tre kilometer lång.

Det finns över huvud taget gott om grusvägar i hela Grästorps kommun, exempelvis området Trökörna.

Friluftsbad

Man kan bada i ån Nossan, men de flesta väljer att åka till badplatsen Gaddesanna i grannkommunen Vänersborg. Dessutom finns det bassängbad på Grästorps camping och Lunnevibadet på Lunneviområdet i centrala Grästorp.

Promenadvägar och vandringsleder

Det finns gott om promenadvägar bland annat längs ån Nossan. Uppe på Hunneberg finns gott om vandringsleder vid sjöar och genom skog. Där kan man även få guidade turer. Se även under rubrik Cykling.

Här hittar du information om Grästorpspromenaden och kulturvandringen Pdf, 377.4 kB, öppnas i nytt fönster..

Information om Grästorpspromenaden, Forshallspromenaden samt Tengenepromenaden finns här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vildmarksleden Rolken finns vid gränsen till Främmestad och är 3 km lång. Kör förbi Trökörna, sväng höger vid skylt Kvistebacken och sen 2 km till skylt Hästvägen. Det finns grillplats.

Ett naturskönt strövområde vid Nossans strand är Asphagen. Där finns en så kallad jättegryta och hällkistan Kung Knuts grav och runberget. Vissa delar av området är sumpmark och beträdes försiktigt. Parkera vid kyrkan.

Läs mer om motionsspår i Grästorp

Skidåkning - längd

När det finns gott om snö anläggs det skidspår på golfbanan hos Ekarnas golfklubb. Vanligtvis är det Linjemontage som gör skidskpåren på uppdrag av Grästorps kommun.

Ett skidspår är på cirka sju kilometer och utgår från Ekarnas Golfmotell. Ett kort skidspår på cirka en kilometer börjar vid Ekarnas golfklubbs hus med reception och restaurang. Tänk på att endast åka skidor i de spår där skotern har kört, eftersom det kan slita på golfbanan om man åker på andra ställen!

Fiske

Ån Nossan är fiskrik och har hela 19 arter. Bland annat finns det mycket vitfisk som brax, löja och mört, abborre och gädda. Spinn, mete, pimpel och fluga samt drag efter båt är tillåtet.

Fredningstid för lax och öring råder 15 september-31 december och för asp 1 mars-31 maj.

Några bra fiskeställen är Backa Bro, Astranna, Johannebergsbron, Hallerna och Tengene. Kräftfiske är inte tillåtet av andra än markägarna längs Nossan.

Det finns ett fiskekort som gäller för 26 kilometer av ån, från bron i Nossebro ned till mynningen i Vänerviken Dättern.

Tillfälliga fiskekort för en dag finns att köpa på Järnia och hos Gunnel i Grästorp telefon 0703-73 89 11.

På Järnia kan du även köpa medlemskort om du vill fiska mer.