Dela sidan på sociala medier

Förbifart Grästorp

Trafiken i Grästorp ska styras om så att de tunga transporterna inte kör genom centrala Grästorp utan via väg 2561. Förbifarten ska öka framkomligheten, förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter och minska bullerproblemen på vägen.