Dela sidan på sociala medier

Arbeten i Skubbet

Under hösten 2023 påbörjades diverse arbeten i Skubbet.

Bland annat breddas stigarna för att göra Skubbet mer tillgängligt, och ny, närvarostyrd belysning installeras.

Satellitkarta över skubbetområdet där de olika arbetena som ska göras i området är utmärkta.

Skogsarbeten

Under V 39 2023 påbörjades gallring av skogen sydväst om 1,1 km-spåret. Salixen som stod i anslutning till Skubbet har avverkats och kommer att ge plats åt annan växtlighet. Under hösten påbörjades även röjningsarbeten av de områden som avverkades för några år sedan.

”Lilla Skubbet”

900-metersspåret står inför en ordentlig renovering. Med planerad start V 41 ska spårets norra delar höjas och hela spåret breddas för bättre framkomlighet och ökad trygghet.

Träd och hinder som står i direkt anslutning till spåret tas bort och spårets västra anslutning till Tengenevägens gång/cykelbana ska belysas.

Vid årsskiftet 23/24 är Lilla Skubbet färdigt, sånär som på topplagret på spåret som kommer att läggas på till våren.

Utökat belysningsområde och närvarostyrd belysning

All befintlig belysning är nu utbytt till LED-armaturer. Belysningen är monterad men ännu inte programmerad. När arbetet är färdigt kommer belysningen att vara närvarostyrd.

Den nya belysningen, markerad med gula prickar på kartan, kommer att monteras under vintern/våren.

All belysning i Skubbet kommer att vara närvarostyrd när arbetet är färdigt. Lösningen sparar stora mängder energi och gynnar även djurlivet i området so m annars lider av ljusföroreningar.