Dela sidan på sociala medier

Arbeten i Skubbet

Under hösten 2023 utför vi diverse arbeten i Skubbet, därför kommer spåren tidvis att vara avstängda.

Bland annat kommer stigarna att breddas för att göra Skubbet mer tillgängligt, och ny, närvarostyrd belysning kommer att installeras.

Tänk på att inte vistas inom de avspärrade områdena. Det kan innebära fara då vi arbetar med tunga maskiner.

Satellitkarta över skubbetområdet där de olika arbetena som ska göras i området är utmärkta.

Skogsarbeten

Under V 39 påbörjades gallring av skogen sydväst om 1,1 km-spåret. När gallringen är klar kommer den salix som står i anslutning till Skubbet att avverkas och ge plats åt annan växtlighet. Under hösten påbörjas även röjningsarbeten av de områden som avverkades för några år sedan.

”Lilla Skubbet”

900-metersspåret står inför en ordentlig renovering. Med planerad start V 41 ska spårets norra delar höjas och hela spåret breddas för bättre framkomlighet och ökad trygghet.

Träd och hinder som står i direkt anslutning till spåret kommer tas bort och spårets västra anslutning till Tengenevägens gång/cykelbana kommer att belysas.

Från den 18 oktober är 900-metersspåret helt avstängt. Övriga spår går att använda men transporter till och från arbetsplatsen kommer in från Hjortvägen.

Utökat belysningsområde och närvarostyrd belysning

Under hösten kommer de delar av Skubbet som tidigare saknat belysning att utrustas med detta. När det arbetet är slutfört kommer hela Skubbet få nya belysningsarmaturer som styrs av närvaro i spåret. Lösningen sparar stora mängder energi och gynnar även djurlivet i området som annars lider av ljusföroreningar.