Dela sidan på sociala medier

Enkät till 75-åringar

Grästorps kommun arbetar med förebyggande verksamhet och hälsofrämjande insatser för seniorer och denna enkät är ett led i det arbetet.

För att få ett bra underlag för framtida planering av verksamhet har vi ställt samman ett antal frågor som vi vill att du fyller i. Dina svar är helt konfidentiella. Frågorna handlar bland annat om hälsa, kost och motion och om hur du trivs i din bostad och om du känner dig trygg.