Om oss

Logotyp för Grästorps fastigheter AB.

Grästorps fastigheter AB är ett helägt kommunalt fastighetsbolag i Grästorps kommun som äger och förvaltar fastigheter i Grästorp.

Grästorps fastigheter AB har som uppdrag att förvärva, äga, bebygga, förvalta, förädla och sälja fastigheter och tomträtter i Grästorps kommun. Bolaget ska förse kommunen med fastigheter vid behov, och främja bostadsförsörjningen i Grästorps kommun.

Fastigheter

Bolaget äger fastigheten Kärrhöken 5, Grästorp och bygger trygghetslägenheter på fastigheten Lärkfalken 9.

Kontaktuppgifter

Postadress:
Grästorps Fastigheter AB
c/o Grästorps kommun
467 80 Grästorp

E-post: info@grastorpsfastigheter.se

VD Stefan Jansson
E-post: stefan.jansson@grastorp.se
Telefon: 0514-581 33

Styrelse för Grästorps Fastigheter AB

Ordförande
Svante Classon

Styrelseledamöter
Petter Johansson
Thomas Johansson
Maria Toll

Extern verkställande direktör
Stefan Jansson

Lekmannarevisor
Anita Skall Hardyson

Lekmannarevisorssuppleant
Anders Levenskog