Försörjningsbalans kommun

Bondböna

Under Rätt från slätt genomfördes Försörjningsbalans kommun i alla projektkommuner. Den visar hur mycket mat som produceras på åkrarna inom respektive kommun och hur många invånare det mättar per år, en balansräkning över självförsörjningsgraden helt enkelt.

Hushållningssällskapets rapporter

Hushållningssällskapets undersökning Försörjningsbalans kommun beskriver hur den totala mängden åkermark i en kommun används och hur mycket lantbruksdjur som finns. Detta ställs i relation till hur stor lokalbefolkningen är, för att på så sätt se i vilken grad kommunen kan vara självförsörjande på mat.

Här hittar du Hushållningssällskapets samtliga rapporter om de deltagande kommunernas försörjningsbalans.