Dela sidan på sociala medier

Nyheter

Här publiceras nyheter och aktuella händelser från Grästorps kommun.


 • Sommarlovskortet införs i Grästorp

  I sommar kan grästorpsungdomar i årskurs 7-9 åka gratis i Västtrafiks zon A, B och C med hjälp av sommarlovskortet, det beslutade kommunfullmäktige på sammanträdet i måndags.

 • Har du en anhörig som drabbats av demens?

  Välkommen på gratis informationsträffar!

 • Åldersvillkoret sänks på seniorkortet

  Åldersvillkoret på seniorkortet sänks till 70 år. Det beslutade kommunfullmäktige i måndags.

 • Medborgarkontoret stänger tidigare

  På onsdag den 28 februari har medborgarkontoret öppet mellan 8-12 och stänger sedan för dagen. Välkomna!

 • Grävarbete på Södergatan vecka 9

  På grund av ett akut arbete med VA-ledningar kommer Södergatan att stängas i båda riktningar mellan Ågatan och Jon Jespersgatan med start måndag 26 februari. Arbetet beräknas pågå till och med fredag den 1 mars.

 • Händelse vid skolområdet

  Under eftermiddagen den 22 februari inträffade en händelse vid skolområdet vid Lunnevi. Skolans stödfunktioner är insatta och polisen hanterar ärendet.

 • Lantmätarstudenter gör arbeten på Skubbet

  Just nu gör studenter från lantmätarprogrammet på Högskolan Väst studentarbeten på området kring Skubbet i Grästorp!

 • Grästorp i nytt projekt om framtidens vård

  Med start i april kommer Grästorp att vara en av tre pilotkommuner i ett nytt Skaraborgsprojekt om framtidens vård med fokus på kompetensförsörjning.

 • Leva vidare-grupp

  Välkommen till en samtalsgrupp för dig som lever med sorg efter en nära anhörig eller vän.

 • Livesänt kommunfullmäktige

  Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 februari livesänds. På dagordningen står bland annat beslut om seniorkort, sommarkort och riktlinjer om bostadsförsörjning.

 • Välkommen på informationsträff om grannsamverkan

  Grannsamverkan är en beprövad metod som verkligen minskar antalet brott i de områden där det tillämpas. Vi vill lokalt öka antalet bostadsområden som är med i grannsamverkan. Allt för att minska brottsligheten och öka tryggheten.

 • HLT - Samverkan för barn och unga i Grästorp

  I Grästorp finns sedan hösten 2023 ett arbetsteam med tvärprofessionell kompetens som tillsammans kan ge tidigt stöd till barn 0-16 år och deras familjer under en period i livet när det kan finnas behov av det.

 • Kommunstyrelsens sammanträde 7 februari

  Rapport från kommunstyrelsens sammanträde den 7 februari.

 • Begränsat med vatten i helgen

  Under helgen har vi haft mycket begränsat inflöde av vatten från Lidköping.

 • Granskning av Grästorps översiktsplan, ÖP2045

  Hur ska Grästorp bebyggas och utvecklas i framtiden? Förslaget på Grästorps kommuns nya översiktsplan, ÖP2045, har legat ute på samråd under oktober-november 2023. Nu är det dags för granskning, och det finns återigen möjlighet att lämna synpunkter på översiktsplanen.

 • Sportlovsprogram

  Under sportlovet, vecka 7, erbjuds det många spännande aktiviteter för dig som är ledig, alltifrån pyssel till idrottsaktiviteter.

 • Tidig vattenvana i Grästorps förskoleklasser

  I veckan har terminens simundervisning dragit igång för eleverna i förskoleklass. En gång i veckan går de den korta sträckan från skolan till Lunnevibadet, där de undervisas av badets simlärare - en viktig satsning som ger vattenvana och god simkunnighet när eleverna blir äldre.