Dela sidan på sociala medier

Fixartjänst

På äldre dagar händer det att benen blir ostadigare och yrsel allt vanligare. För att förhindra fallolyckor i hemmet erbjuder kommunen gratis fixartjänster åt personer över 67 år.

Lagen om kommunal befogenhet att ge servicetjänster åt äldre styr denna service. Denna lag fråntar inte kommunen skyldighet att ge insatser enligt socialtjänstlagen.

Fixartjänster för vem?

Grästorps kommun erbjuder alla kommuninnevånare över 67 år gratis fixartjänster. Fixartjänsten utför inte hemtjänstens uppgifter eller andra sysslor som kräver specialkompetens. Ingen behovsprövning görs.

Exempel på fixartjänster

  • Byta gardiner, glödlampor eller lysrör
  • Flytta en tavla eller möbler inne i bostaden
  • Kontrollera och byta batterier i en brandvarnare
  • Ta ner saker från vindsutrymme eller höga skåp
  • Bära in ved
  • Annan hjälp som kräver att en stol eller stege måste användas

Vart vänder jag mig?

Personal från Arbetsmarknadsenheten i Grästorps kommun utför fixartjänsterna. Under Kontakt hittar du telefonnummer och mejladress.