Dela sidan på sociala medier

Trygghetslarm

Om du känner otrygghet i hemmet och vill ha möjlighet att kontakta någon vid akuta behov, kan du ansöka om ett trygghetslarm i kommunen.

Vem kan få ett trygghetslarm?

Trygghetslarm ges efter förenklad biståndsbedömning till personer över 75 år som upplever behov av trygghetslarm. Beslutet fattas som längst upp till tre år. Uppföljning sker enbart på indikation om förändrat behov. Insatsen är första steget för att tillgodose trygghetsbehov i den enskildes bostad. Insatsen ges till personer som på grund av fysiska eller medicinska orsaker har behov av att snabbt kunna tillkalla hjälp. Larmet är som regel stationärt och fungerar då bara inne i din bostad. För personer som fortfarande är aktiva och upplever behov av att kunna larma när man t.ex. går och handlar finns möjlighet att istället få ett mobilt trygghetslarm.

Även personer under 75 år kan få insatsen larm som en del av en helhetslösning i syfte att tillgodose den enskildes behov i ordinärt boende. Ett mobilt larm med GPS-funktion ges efter bedömning av behovet till personer oavsett ålder med diagnostiserad demens eller minnesstörning. Bedömningen görs av arbetsterapeut. Läs mer om GPS-larm här. Pdf, 1.7 MB.

Insatsen trygghetslarm är avgiftsbelagd och ingår i maxtaxan för vård- och omsorgsavgifter.

Information om att ha trygghetslarm

Trygghetslarmet kan användas dygnet runt om det händer något som gör att du behöver hjälp i din bostad till exempel om du har ramlat. Trygghetslarmet ska inte ersätta planerade besök av hemtjänsten. Har du specifika behov av insatser ansöker man om det hos kommunens biståndshandläggare.

När du trycker på larmknappen går ett larm iväg till Larmcentralen i Lidköping. Larmoperatören kan prata med dig genom trygghetslarmets högtalare på basenheten. Har du inte möjlighet att säga något så förmedlas ändå ditt larm till hemtjänsten. Personal från din hemtjänst kommer sedan att ta kontakt eller besöka dig.

Din privata mobil eller fasta telefon abonnemang påverkas inte av trygghetslarmet.

Larmknappen som du bär på armen som en klocka eller runt halsen i ett halsband ska du alltid ha på dig. Det är vattentåligt och du kan duscha med det. Tänk på att larmet bara fungerar så länge du är i bostaden. Lämna larmet hemma om du åker till sjukhus eller reser bort.

Digitala lås och nycklar

Larmet får du hjälp med att installera av personal från Grästorps kommun. I samband med installation av trygghetslarm kommer du få ett digitalt lås på din ytterdörr. Låsenheten monteras på insidan av dörren och aktiveras när hemtjänstpersonalen knackar på dörren. Enbart personalen kan låsa upp dörren med kommunens/hemtjänstens godkända mobiltelefoner. Din nyckel används som vanligt och låsenheten påverkar inte ditt vanliga lås.

Hemtjänsten behöver dessutom ha en vanlig nyckel till dig om systemet inte fungerar. Nyckeln förvaras i låst utrymme och används enbart om det digitala låset inte fungerar.

Ta en kontakt med ditt försäkringsbolag för att försäkra dig att villkoren för hemförsäkringen gäller när du lämnar ifrån dig en nyckel till hemtjänsten eller om en tilläggsförsäkring behövs.

Kontaktuppgifter

Har du frågor kring ditt trygghetslarm eller ditt digitala lås, kontakta systemadministratör på enheten för digital teknik och service på telefon 0514-58191, måndag-fredag kl. 08:00-16:30 eller maila till digitalteknikochservice@grastorp.se