Dela sidan på sociala medier

Uppsökande verksamhet

Grästorps kommun skickar regelbundet ut en enkät för fallprevention och hälsa för äldre till dig som har fyllt 75 år och är äldre.

Kommuninformation och broschyren ”Säkerhet i vardagen” finns också med i informationsbrevet. Kommunen erbjuder de som önskar ett hembesök eller ett samtal om fallförebyggande åtgärder.

Vill du veta mer kontakta aktivitetssamordnaren som du hittar under Kontakt.