Dela sidan på sociala medier

Hemtjänst

Hemtjänsten i Grästorp

Om du är äldre och har svårt att klara av vardagen utan hjälp kan det vara aktuellt med hemtjänst.

Vad innebär hemtjänst?

Att du kan få stöd och hjälp med det du inte själv kan klara av i vardagen.

Vem kan få hemtjänst?

För att ansöka om hemtjänstinsatser kontaktar du kommunens socialsekreterare. Insatserna som beviljas utgår utifrån dina behov och förutsättningar. Exempel på insatser att ansöka om är städning, inköp, bäddning, personlig hygien, stöd vid måltid och annat.

Ansökan bedöms av en socialsekreterare och du kan räkna med att få ett beslut inom 14 dagar. Här kan du läsa mer om ansökan.

Vad kostar det?

När du fått ett beslut om insatser skickas det ut en inkomstförfrågan till dig från avgiftshandläggaren. Avgiften tas ut från den dag insatsen verkställs. Enligt beslutad maxtaxa finns det en högsta avgift som kan tas ut för dina insatser. Avgifterna för hemtjänstinsatser tas ut i tre steg utifrån antalet timmar du beviljats vilket motsvarar nivåerna 40%, 70% eller 100% av maxtaxan. Beloppen justeras årligen. Här kan du läsa mer om avgifter.

Vad kan du förvänta dig av hemtjänsten?

  • Trygghet – Du kan alltid få kontakt med hemtjänstens personal.
  • Tillit – Vi ringer alltid om vi blir mer än 30 minuter försenade.
  • Välbefinnande – Vi tar alltid hänsyn till hur du vill ha hjälpen utformad.

Valfrihet inom hemtjänst

Grästorps kommun tillämpar Lagen om valfrihet (LOV, 2008:962) inom hemtjänsten. Det innebär att du som har beviljats någon serviceinsats ska kunna välja om kommunen eller ett privat företag ska utföra dessa. I dagsläget har ingen extern utförare ansökt och blivit godkänd som utförare av hemtjänst. När det finns externa utförare som ansökt och blivit godkända för att utföra serviceinsatser enligt LOV lägger vi ut information på hemsidan

Vart vänder jag mig?

Under Kontakt hittar du telefonnummer och mejladresser.