Dela sidan på sociala medier

Hemtjänst

Hemtjänsten i Grästorp

Hemtjänst ger dig möjlighet att bo kvar hemma när du behöver stöd för att klara vardagen eller hjälp med din personliga omsorg. På natten har du möjlighet till personligt besök eller tillsynskamera.

Hemtjänsten är ett komplement till det du klarar av själv. Insatserna kan vara allt från enklare serviceinsatser, till personlig omsorg med omfattande sjukvårdsinsatser. Vilken hjälp du kommer få beslutas av biståndshandläggare, som utgår från rätten till en skälig levnadsnivå enligt Socialtjänstlagen.

I hemtjänsten arbetar omsorgspersonal samt servicepersonal. Om du är inskriven i hemsjukvården kan du också få hjälp av legitimerad personal som sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter.

Vad kan hemtjänsten hjälpa dig med?

Hemtjänsten kan till exempel hjälpa sig med att handla mat, tvätt- och klädvård, städning, och personlig omsorg. Insatserna som beviljas utgår utifrån dina behov och förutsättningar, efter bedömning från biståndshandläggaren.

Tillsynskamera i stället för besök under natten

Hemtjänstinsatser kan även beviljas nattetid. Du kan välja mellan en tillsynskamera och fysiskt besök. Du får samma trygghet och hjälp vid båda alternativen. Hur ofta tillsynen ska ske beror på vad du har fått beviljat från kommunens biståndshandläggare.

Tillsynskamera passar dig som sover dåligt, är lättväckt eller inte vill ha ett personligt besök på natten. Även risken för fallolyckor minskar då du inte blir störd på natten.

Tillsynskameran sätts upp i ditt hem och används för att göra en nattlig tillsyn på distans, via dator. Om kameran visar att du inte är i sängen, görs en ny digital tillsyn efter 20–30 minuter. Om du fortfarande inte syns via kameran då, åker nattpatrullen direkt hem till dig.

Kameran är endast påslagen vid den tidpunkt tillsynen görs enligt överenskommelse. I övrigt är den alltid avstängd. Kameran eller personalen kan inte spara eller lagra bilder, ljud eller filmmaterial. All tillsyn registreras med tidpunkt, hur länge tillsynen varat samt vem som har gjort tillsynen. Det är endast ett fåtal av nattpatrullens personal som har behörighet att göra tillsynerna.

Insatser på natten utförs av kommunens verksamhet. Det kostar inget extra att ha tillsynskamera.

Hur ansöker jag om hemtjänst?

För att ansöka om hemtjänstinsatser kontaktar du kommunens socialsekreterare. Insatserna som beviljas utgår utifrån dina behov och förutsättningar. Exempel på insatser att ansöka om är städning, inköp, bäddning, personlig hygien, stöd vid måltid och annat.

Ansökan bedöms av en socialsekreterare och du kan räkna med att få ett beslut inom 14 dagar.

Kontaktuppgifter socialsekreterare med inriktning äldre
Telefon: 0514-581 75, 582 34, 582 41
Telefontid: 8.30-9.30, måndag, onsdag, torsdag och fredag

Här kan du läsa mer om hur ansökan går till: Ansök om stödinsatser

Förenklad biståndsbedömning

Serviceinsatser i form av hushållsarbetet upp till tio timmar per månad till personer över 75 år ges efter en förenklad biståndsbedömning. Det innebär att utredningen om insatsen bara är en enklare prövning av behov. Insatserna är utbytbara inom ramen för beviljad tid.

Ytterligare insatser som kan ges utifrån en förenklad biståndsbedömning är trygghetslarm, mobilt trygghetslarm eller gps-larm.

På den här sidan kan du läsa mer: Trygghetslarm

Vad kostar det?

När du fått ett beslut om insatser skickas det ut en inkomstförfrågan till dig från kommunen. Avgiften för insatserna beräknas utifrån dina inkomster, din bostadskostnad och din livssituation. Det finns en högsta avgift som kan tas ut för dina insatser enligt beslutad maxtaxa.

Avgifterna för hemtjänstinsatser tas ut i tre steg utifrån antalet timmar du beviljats vilket motsvarar nivåerna 40%, 70% eller 100% av maxtaxan. Beloppen justeras årligen. Avgiften tas ut från den dag insatsen verkställs.

Här kan du läsa mer om avgifter för hemtjänst och stödinsatser: Avgifter för vård, omsorg och kost i Grästorps kommun

Hur går det till?

När du har fått beviljat hemtjänstinsatser utses en fast omsorgskontakt. Omsorgskontakten skriver en genomförandeplan där du har möjlighet att vara delaktig. Genomförandeplanen ligger sedan till grund för hur dina insatser genomförs.

Du och hemtjänstens gruppledare kommer överens om vilken tid dina insatser ska utföras. Ibland kan det givetvis uppstå oförutsedda händelser och förseningar, men vid längre förseningar ringer hemtjänsten alltid dig.

Önskar du byta tid på hemtjänstens besök, ifall du är bortrest eller av annan anledning, så meddelar du hemtjänstens gruppledare. För att byta tid för din insats behöver du meddela oss i god tid, så fort du vet att det blir en förändring.

Utförare

I Grästorp bedrivs hemtjänsten av personal anställda av kommunen. I hemtjänsten arbetar undersköterskor, vårdbiträden och biträden. Oavsett om du bor ute på landet eller inne i byn så kommer hemtjänsten hem till dig.

Grästorps kommun arbetar med värdskap och ett gott bemötande är grunden i vår verksamhet. Du och dina anhöriga eller närstående ska mötas med respekt och lyhördhet. Vi lyssnar på dig och värdesätter en god relation. Har du frågor eller har något att framföra, är du alltid välkommen att kontakta oss.

Din trygghet och säkerhet är högsta prioritet för oss och det är viktigt att du känner dig trygg med personalen i hemtjänsten. Vi ringer eller knackar på din dörr när vi kommer och kommer in och presenterar oss – allt beroende på vad du som brukare vill och klarar, och på vilken omsorg som krävs. Om du inte själv kan öppna din dörr så använder vi ett nyckelfritt system som innebär att vi låser upp din dörr med hjälp av en mobiltelefon. Detta sker alltid enligt överenskommelse med dig som brukare.

Personalen bär alltid legitimation och alla som arbetar i hemtjänsten har tystnadsplikt. De får inte berätta för obehöriga om sådant som rör dig.

Inom hemtjänsten är mobiltelefonen ett viktigt arbetsverktyg. Den använder vi i stället för nycklar till dörrlås, till läkemedelsskåpen som finns hemma hos våra brukare samt till vår dagliga planering och dokumentation.

Valfrihet inom hemtjänst

Grästorps kommun tillämpar lagen om valfrihet inom hemtjänsten, men just nu finns det inga andra utförare av hemtjänst i Grästorp. När det finns externa utförare som ansökt och blivit godkända för att utföra serviceinsatser enligt LOV lägger vi ut informationen på vår hemsida.

Lagen om valfrihet (LOV, 2008:962) innebär att du som har beviljats någon serviceinsats ska kunna välja om kommunen eller ett privat företag ska utföra dessa.

Jämför hemtjänst

Du kan jämföra utförare som finns i ditt område i Socialstyrelsens Äldreguide.

Öppna äldreguiden och jämför hemtjänst Länk till annan webbplats..

Vill du läsa mer om Grästorps kommuns kvalitetsarbete inom social verksamhet?

Kvalitetsarbete i social verksamhet