Dela sidan på sociala medier

LOV - Lagen om valfrihetssystem

Vad innebär LOV - Lagen om valfrihetssystem? Här får du mer information.

I Grästorps kommun beslutade kommunfullmäktige år 2010 att införa valfrihet i hemtjänsten enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV, 2008:962). I november 2012 antog kommunfullmäktige den uppdragsbeskrivning som reglerar Grästorps kommuns valfrihetssystem.

2016-05-25 beslutade kommunstyrelsen att LOV enbart gäller för serviceinsatser inom hemtjänsten i Grästorps kommun.

Kunden väljer

Varje kommun bestämmer själv hur villkoren för valfrihetssystemet ska se ut. ALLA som ansöker om att få bli utförare och som uppfyller de krav som kommunen ställer blir godkända.

Kommunen och externa utförare får lika mycket betalt och ska verka på samma villkor. Till skillnad från LOU så är det inte priset på tjänsterna som utförarna konkurrerar med utan här blir istället bemötandet, kvalitet och profilering viktigt för att kunna få kunder.

Utförarna garanteras inga kunder utan kunderna ska välja den utförare som de själva vill ha bland de utförare som är godkända av kommunen. Det är också möjligt för den som har hemtjänst att när som helst byta utförare.

Profilering och tilläggstjänster

Utförare får profilera sig och erbjuda tilläggstjänster. Profileringen kan t.ex. innebära att alltid erbjuda samma personal, att alla på företaget kan prata finska eller att företaget är specialiserat på demensvård, etcetera.

Tilläggstjänster är något som utförarna kan erbjuda utöver det som ingår i hemtjänstbeslutet. Det kan till exempel vara gräsklippning, storstädning, fönsterputs, rasta hundar och datasupport. Att köpa utförarnas tilläggstjänster är frivilligt och betalas direkt till respektive utförare.

Kommunens ansvar

Även om LOV innebär att fler aktörer utför hemtjänst så är kommunen fortfarande ytterst ansvarig för hemtjänstverksamheten och ska följa upp alla utförare och garantera kvaliteten.

Det är också kommunens ansvar att informera om de olika utförarna så att kunderna ska kunna bilda sig en uppfattning om vilket alternativ som passar just dem bäst.

Priset är detsamma oavsett vilken utförare som väljs. Kommunen erbjuder alltid ett ickevalsalternativ för den som inte kan eller vill välja.