Dela sidan på sociala medier

Information om LOV för dig som har beviljats serviceinsatser

Grästorps kommun har idag inga externa utförare av hemtjänst eller serviceinsatser. Därför kan du som fått biståndsbedömda insatser inte göra några val av annan utförare än kommunens hemtjänst. Så snart det finns externa utförare kommer information att läggas ut på hemsidan kring hur du kan göra ditt val av få insatsen utförd av någon extern utförare.